Seznam použité literatury

Historie obce

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě I. - III., František Palacký, vydal B. Kočí, Praha 1921.

Milevsko a jeho kraj, Josef Kytka, vydal Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, Milevsko 1997.

Milevsko a okolí od A ...Ž, J. Bílek, J. Kálal, M. Jelínek, vydal Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, Milevsko 2000.

Nová kronika obce Zbelítov, Ludmila Přibylová, kronika obce, Zbelítov 2000.

Pamětní kniha obce Zbelítovské I. - IV., Jaroslav Kothera, kronika obce, Zbelítov 1950-85.

Pamětní kniha, sbor pro občanské záležitosti obce Zbelítov, 1982-2007.

Pomístní jména v obci Zbelítov, Libuše Přibylová, diplomová práce, České Budějovice 1972.

Vlastivědná příručka okresu Písek, Marie Kozáková, vydalo Okresní pedagogické středisko v Písku, Písek 1987.

Zbelítov - staré a nové pohledy na obec, František Kotrba, vytiskl ing František Wegschmied, Milevsko 2006.

Příroda

Co tu kvete?, Dietmar Aichele, vydala nakladatelství Pavel Dobrovský-Beta a Jiří Ševčík, Praha-Plzeň 2006.

Herbář léčivých rostlin 1.-7., Jiří Janča, Josef A. Zentrich, vydal Eminent, Praha 1994-99.

Houby - poznáváme, sbíráme, upravujeme, L. V. Garibovová, M. Svrček, J. Baier, vydalo Lidové nakladatelství, Praha 1985.

Houby - určování, poznávání, sbírání, Edmund Garnweidner, vydalo nakl. Svojtka & Co., Praha 1999.

Houby ve fotografii, J. Erhart, M. Erhartová, A. Příhoda, vydalo Státní zemědělské nakl., Praha 1977.

Chráněné houby ČR, V. Antonín, Z. Bieberová, vydalo MŽP ČR, Praha 1995.

Kapesní atlas - Houby, Edmund Garnweidner, vydalo nakl. Slovart s.r.o., Praha 1999.

Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, Pavel Pecina, Alena Čepická, vydalo SPN, Praha 1988.

Léčivé houby dříve a nyní, M. Semerdžieva, J. Veselský, vydalo nakl. Československé akademie věd, Praha 1986.

Malý atlas húb, A. Dermek, P. Lizoň, vydalo SPN, Bratislava 1985.

Naše houby, F. Kotlaba, F. Procházka, vydalo Státní nakl. dětské knihy, Praha 1965.

Naše květiny, Miloš Deyl, Květoslav Hísek, vydala Academia, Praha 2008.

Obojživelníci a plazi České republiky, Ivan Zwach, vydala Grada Publishing a.s., Praha 2008.

Poznáváme naše savce, Miloš Anděra, Ivan Horáček, vydala Mladá fronta, Praha 1982.

Smotlachův atlas hub, ing. M. Smotlacha, J. Malý, vydalo Ottovo nakladatelství s.r.o., Praha 1999.

Velký fotoatlas hub z jižních Čech, Tomáš Papoušek, vydal Tomáš Papoušek, České Budějovice 2004.

Webdesign

1001 tipů a triků pro www stránky, kolektiv autorů, vydal Computer Press a.s., Brno 2003.

PHP 6, MySql, Apache - vytváříme webové aplikace, vydal Computer Press a.s., Brno 2011.

PHP v příkladech, Radek Dlouhý, vydal Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2007.

Odkazy

Příroda

amphibia.webzdarma.cz - Obojživelníci v okrese Jihlava, mapování, druhy, ochrana, fotogalerie...

botanika.wendys.cz - Fotografický herbář Zdeňka Pazdery

mraky.astronomie.cz - Atlas oblaků

www.biolib.cz - Biological Library, unikátní biologická knihovna, přehled všech známých druhů života

www.nahuby.sk - Huby a všetko o nich pre hubárov, mykofilov, mykológov a priateľov prírody

www.naturfoto.cz - Fotografie přírody a různých koutů světa

www.ochranaprirody.cz - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.rozhlas.cz/hlas/portal - Český rozhlas, Hlas pro tento den, nahrávky hlasů zvířeny

www.ig.cas.cz - Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, geologie, středočeský pluton

Webdesign

css.interval.cz - Instantní kaskádové styly

www.jakpsatweb.cz - o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

www.phpf1.com - Help in PHP, get PHP code, scripts, tutorials (návštěvní kniha a kontaktní formulář)

www.rjwebdesign.net - Jak vytvořit PHP kalendář, základní kód kalendáře

www.tvorba-webu.cz - stránky o tvorbě webu

www.wellstyled.com - Dílna CSS & webdesignu

Závěrem

   Obávám se, že to není zdaleka vše! Ale ostatní odkazy a literatura je uvedna přímo v textu jednotlivých stránek a nemá smyslu prodlužovat tento seznam zdrojů, jejichž data mi byla základní inspirací, vodítkem a mnohdy i světlem na konci tunelu, když jsem „drtil hatmatilku“, anebo hledal informace, které vám na těchto stránkách v jistém kontextu nabízím.
   Omlouvám se, pokud shledáte, že jsem na vás na tomto místě zapomněl, ale neváhejte mi napsat!

Aktualizace stránky: 6. května 2017