Zbelítov čp. 9

„U Maňáků“

čp.9   Dnes již zbouraná chaloupka, která stávala v blízkosti statku čp. 8 na zbelítovské návsi, byla zbourána v 60-tých letech minulého století a jejíž číslo bylo přeneseno na nový dům postavený na obecních drahách.
   Pátrání po historii chalupy, které sepsal v obecní kronice kronikář Jaroslav Kothera, naleznete na následujících řádkách.

Chalupa čp. 9 na původním místě na návsi v roce 1931, foto zapůjčil K. Kothera.   „Chalupa čp. 9 stála již v době nařízeného číslování v r. 1785, a proto není nikde zmínky, kdy je postavena. Pravděpodobné jest, že rod Kotrbů, který v chalupě žil, pochází z gruntu čp. 8, který si chalupu postavil pro svého syna. Dvorek jest malý a úzký a byla postavena vedle hlavní cesty, na obecním místě. Rod Kotrbů jest také starý (Martin Kotrba zastihl číslování domů v r. 1785, byl to otec Františka), že v r. 1807 se narodil Kotrba František, který je již znám v popisech, který se živil jistě hlavně na gruntě čp. 8. Živil pouze 1 krávu a 1 kus drobný a husu. Chalupa jest dřevěná a nejstarší podle starého zvyku postavena nízká, jedno malé okno ve štítu. Kotrba František oženil se roku 1841 se s snoubenkou Deverovou z Olší a hospodařil až do r. 1872. Jeho syn Kotrba Jan, nar. 5.5. r. 1846, ujal se hospodářství a oženil se r. 1872 s Marií Slivkovou z Chlumku, která se nar. r. 1857. Při svatbě bylo ženichovi 26 roků a nevěstě 16 roků.
   Polí bylo málo, pouze obecní pachtované, a proto pole z milevského katastru Jan Kotrba koupil. Měli 9 dětí z nichž nejmladší syn Štěpán Kotrba obdržel hospodářství. Říká se tam „U Maňáků“, ale žádný neví jak se jméno na této chalupě vzalo. Marie Kotrbová zemřela dne 24.12. r. 1905 ve věku 48 roků. V r. 1866 roční základní daně 1 zlatý 25 krejcarů, v r. 1889 98 krejcarů, v r. 1890 97 krejcarů, v r. 1892 3 zlatý 1 krejcar, v r. 1894 3 zlatý 70 krejcarů, v r. 1898 3 zlatý 57 krejcarů, v r. 1902 9,40 K, v r. 1904 10,04 K.“

Historický pohled na zbelítovskou náves, chalupa čp.9 je vlevo od stromu, foto zapůjčila O. Hrdinová.   Štěpán Kotrba se narodil r. 1896 a v roce 1925 se oženil s Anastázií Jarošovou, narozenou r. 1903 v Hrejkovicích (pravděpodobně dcerou V. Jaroše z Hrejkovic čp. 39, pozn. aut.). V roce 1936 Štěpán Kotrba vyměnil tuto chalupu s Františkem Kofroněm za čp. 39 a zbytkovou cenu doplatil. Později chalupu převzal syn Jaroslav Kofroň. V roce 1963 při rozšiřování silnice v obci bylo zabráno kus dvora a zbourána stará maštal. V pamětní knize obce je vložen doplňkový list, ve kterém Jaroslav Kothera píše: „Stará dřevěná chaloupka číslo popisné 9 byla zbourána v letech 1965 a 1966. Místo zůstalo prázdné, zarostlé travou. Rozbourání provedl Jaroslav Kofroň, Zbelítov.“ Jaroslav Kofroň započal r. 1964 stavbu nového čp. 9 na pozemku zakoupeném od Václava Buzka z čp. 4 a na návsi zbylo po staré chaloupce prázdné místo.

Aktualizace stránky: 18. února 2017