Smlouva o koupi gruntu čp. 8 z roku 1580

   Níže na stránce naleznete přepis smlouvy z roku 1580, podle které Martin Kotrba z Květova koupil ve Zbelítově statek, který mnohem později dostal popisné číslo 8. Grunt byl majetkem jisté urozené paní Aleny Chrtové ze Svárova a jejího manžela Hynka, přičemž rybníček u statku byl v zástavě jisté paní Alžběty Ježovské a Martin Kotrba měl dle smlouvy rybníček vyplatit sám. Smlouva, psaná českým novogotickým písmem, obsahovala také výpis veškerého inventáře, který byl také součástí prodeje statku.
   Paní Alena Chrtová pravděpodobně pocházela z rodu Karlů ze Svárova na Berounsku, starého rytířského rodu, který měl od doby kralování Vladislava II. čestnou povinnost střežit dveře královy komory. Její manžel Hynek pravděpodobně pocházel z významného českého rodu Chrtů ze Rtína (nyní Rtyně nad Bílinou u Teplic). Chrtové ze Rtína (z Ertína) podle historických pramenů vlastnili také některé statky v kraji Prácheňském, ale poněkud později. Jistý Hynek Chrt z Ertína je zmíněn jako relator ve stavu rytířském v třetím svazku Českých sněmů - 370. Artikulové sněmu obecního, jenž zahájen byl dne 28. ledna 1573. Lze se tedy domnívat, že šlo o téhož pana Chrta, který se svou paní Alenou prodal tento statek v roce 1580 Martinu Kotrbovi.

Přepis z originálu, část první

Grunt Kotrbůw, kteryž on od paní Aleny
   Chrtowe koupil.

Martin Kotrbuw z Kwietowa koupil sobie statek we Zbelitowie od Urozené
paní Aleny Chrtove z Swarowa a pana Hynka manžiela jejiho za ;
159 kop miš (míšeňských grošů). Zawdawkem hned položil 60 kop miš. A platiti
ma každeho roku po 7 kopách miš. při každym soudu.
Přitom tato weyminka včiniena jest, jakož jest od tohož statku rybni:
ček w zastawie, paní Alžbiete z Swarowa Ježiowske w 30 kopách miš,
kterážto suma peniez za tu zastawú miela od paní Aleny a pana Hyn:
ka zaplacena byti, ale timto prodejem takowa se smlouwa stala, že
nadepsany Martin Kotrbú jest powinen sam od sebe o takowe peníze s
paní Alžbietou se smluwiti, a tím rybníček sám wyplatiti. Na tento
spúsob, když za ten rybniček penize paní Alzibietie klasti bude, tehdy
má sobie tiech 30 kop miš z weyrunkowych peniez porazieti, a paní
Alenie neb panu Hynkovi dokud tiech 30 kop nezaplati, nebude po:
winen peniez weyrunkowych klasti. Totižto počna od tohoto soudu
neyprwe přištiho do čtyř let po 7 kopách a patey rok wyrazyj sobie
dwie kopie bude powinen často jmenowanym manžielum 5 kop
miš položiti. A potom až do wyplneni sumy po 7 kopách klasti
ma. Přimienky tyto jemu k tomu statku sou přidaní, obily wšecko
na zymu y po jaru vosety, a obili suteho ma přidati pan Hynek
jakožto ____ 5 strychů, kůň jeden s nadobim což k tahu naleži, krawu
jednu, vepře; slepic 6, kohout, wuz, plauh, brany se wšemi
potřebami, dřiwi w kladich co nawezenyho, kosa, widly hnojny,
motyka, lopata, pila, stoly dwa, hrnec miedienny, řetiez k wozu.
Stalo se na klašteře w sobotu před smrtelnou nedieli leta p.
1580
Ihned natyž den položil zawdawkem panu Chrtovi _ _ _ _ _ 60 kop
a potom leta 1581 dal Pani Azbietie z Swarowa wyplatu
rybničku wčemu byl zastaweney totižto _ _ _ _ _ 30 kop
A tak mu weyplatou nebude powinen klasti weyrunkow
za 4 leta, až potom leta 1585 bude powinen
na weyrunk patey doložiti 5 kop miš.
A což se ____ k doplaceni za ten grunt pozustawa to wše
Čamrdoškovi a dietem jeho naležite jest totižto 64 kop miš.

Přepis z originálu, část druhá

Letha p. 1585 při posudcych na klašteře wedle zapisu horniho
doložil Kotrba na weyrunk tento _ _ _ _ _ 5 kop miš
Letha p. 1586 při posudcych na klašteře položil Kotrba
weyrunky _ _ _ _ _ 7 kop
   ty jest Čamrdoška wyzdwihl
Letha p. 1587 w pondieli ____ sv. Matieje položil Kotrba
weyrunki _ _ _ _ _ 4 kopy
____ Čamrdoška ma to na ____ musy ješte 4 kopy dodati
ty 4 kopy ____ Čamrdoška nebyl přitomen dany do truhlice
ochrany ty 4 kopy Čamrdoškowi w sobotu po welikonocy 1587.
Letha p. 1588 w pondieli po nedieli postni Reminiscere Jan
Čamrdoška složil osobnie w posudki w přitomnosti našeho ouřa:
du teyneckeho přiznal se žie Kotrbowi ze Zbelitowa polehčeni
w weyruncych budaucych čini, tak aby bylo po 4 kopách
jemu se každoročnie až do wyplnieni sumy jeho odwazowal.
Ihned natyž den položil Kotrba weyrunki _ _ _ _ _ 4 kopy
   kteryž on Čamrdoška wyzdwyhl.
Letha p. 1589 wo outery po nedieli Reminiscere položil Kotrba
weyrunku _ _ _ _ _ 4 kopy
den do ____ wo pondieli swatodušni tehož leta, sam ty 4 kopy
od Jana Nychy z Teynice a Wačleny z Přeštenice samemu Čamr:
doškowi wydany.
Tehož letha 1589 we čtwrtek po sv. Woršyle Čamrdoška
Jan předstoupiwši předemne Samuele Mafisea, s Martinem
Kotrbou oznamil, žie jest dobrowolnie a s dobym rozmyslem
swym ____ peněz což mú na gruntú tom naležielo, totižto
35 kop miš, jemú Martinovi Kotrbowi prodal za 14 kop miš
a hned mú položil 7 kop a ostatnich 7 kop w roce
při času sv. Hawla ma jemu doložiti. A on Čamrdoška
přitomže bude powinen jeho kwitowati.
Letha p. 1591 přiznal se při saudu teyneckym w pondieli
den sv. ____ snahu Jan Čamrdoška sú jest od Martina Kotrby
zauplna sumú swou podle zapysu nadepsaneho
z gruntu toho wyzdwihl a tak sie již na niž wice potaho:
wati se nechce se odswiedčil a knihami tiemito z takowych
penez zauplna přijatych jeho Kotrbú od sebe z budaucych on
Čamrdočka kwituje.
Stalo se na posudku teyneckym letha a dne swrchu psaneho.

Kopie originálních listin naleznete na stránkách pana M. Lippy z USA.

Aktualizace stránky: 19. ledna 2017