Zbelítov čp. 6

„U Nováků, Nováků statek, Bendovina“

čp.6   Bývalý statek čp. 6, jehož historie sahala do dávné minulosti, který byl koncem padesátých let XX. stol. zestátněn, později částečně zbourán a na jeho místě pak byla postavena bytovka, která po usedlosti zdědila i číslo popisné. Na následujících řádkách si můžete přečíst zajímavosti z historie statku, které vypátral obecní kronikář Jaroslav Kothera.

Selská usedlost čp.6 rodu Nováků a Šáchů, fotografie z r. 1942, foto zapůjčil K. Kothera.   „Grunt čp. 6 se nachází také při vzniku obce, Archiv země České se zmiňuje ve svých spisech hned r. 1654, že hospodařil Jiří Novák, Později Václav Novák, asi v r. 1713, což po tomto rodu zůstalo jméno na usedlosti, kde se říká dosud „U Nováků“. Hospodařili na 22-ti strychů ( 6 ha, 60 arů ) 1 strychu měl zahrady, hospodářského zvířectva toho času měli 4 voly, 2 krávy, 1 jalovici, 4 ovce, 1 svini, 1 kozu. Bydlící vyhořelo v r. 1704, které bylo znovu postavené, z polovice zděného materiálu a ostatní ze dřeva. Přední kuchyň jest celá ze dřeva, která je z venku i ze vnitř nahozena a obílena, štít jest vyřezávaný celý z prken, byla postavena také besídka po celé délce bydlící.
   Rod Nováků byl na gruntě až do r. 1846, kdy se přiženil dne 27.10. toho roku na usedlost Václav Šácha, nar. 1820 v Rukávči a vzal si dceru Kateřinu Novákovou, nar. r. 1823 na gruntě čp. 6. Václavu Šáchovi při svatbě bylo 26 roků a Kateřině Novákové bylo 23 roky. Tím se změnilo rodové jméno na gruntě.
   Druhé koleno, v r. 1880 16. listopadu převzala statek již zvětšený dcera Kateřina Šáchová, nar. 18.5. r. 1861, která se provdala za bratrance Františka Šáchu z Rukávče, nar. 28.6. r. 1853. Své příjmení rodové Kateřina Šáchová neprovdala. Františku Šáchovi při svatbě bylo 27 roků a Kateřině Šáchové bylo 19 roků. V r. 1862 byly postaveny nové maštale zděné, které jsou až dodnes.
   Václav Šácha zemřel nešťasnou náhodou, neboť spadl z vozu, na kterém vezli krmení, byl zapřažen pár volů, při vyhýbání na levou stanu ke stodůlce čp. 22, kde bývala cesta hodně na stranu, sjel z vozu na hradbu čp. 1 (kde bydlel toho času František Herout - Anýž), o kterou se zabil dne 11. září r. 1891 ve stáří 71 roků. Jeho manželka Kateřina Šáchová rozená Nováková, zemřela ani ne za necelý rok dne 26.4. r. 1892 ve věku 69 roků.
   František Šácha byl obecním starostou v r. 1904 až 1907 a jeho zásluhou byl založen v r. 1904 dobrovolný hasičský sbor.
   Měli tři děti, z nichž jeden syn Josef Šácha, nar. 1883, pro časté nedorozumnění své matky odjel do Ameriky v r. 1908 dne 5. května, v neděli o Římovské pouti, z které šli poutníci domů a na cestě se s nimi loučil. Zůstala doma pouze dvě děvčata. František Šácha zemřel 24. září r. 1910 ve věku 57 roků. Jeho manželka Kateřina převzala statek do své moci a hospodařila sama jako vdova ještě dlouhý čas.
   Za zahradou čp. 6 u Kafkovy louže jest postaven kříž a u něho zasazeny dva duby. Kříž postavil poslední předek Novák, možná že Václav Šácha v r. 1860, na kterém jest napsán rolník Václav Novák. Tedy byl postaven k uctění rodu starému Novákovému z čp. 6. Později Kateřina Šáchová nechala kříž řádně opravit, a proto byl vyměněn v r. 1924 hořejší kus kamene, který byl kulatý a je nahrazen novým kusem do 4 hran vytesaným.
   V r. 1920 tento grunt hospodaří celkem 34,55 ha půdy.“

Kateřina Šáchová (stará paní uprostřed) s některými členy rodiny a pomocníky na statku.   V prosinci roku 1921 vypukl požár stodoly, kdy shořela uskladněná úroda a zemědělské stroje a vznikla škoda 200 000,- Kč. Ohnivé jiskry prý létaly po celé obci, neboť byl velký vítr a občané v obci polévali své doškové střechy vodou, aby se oheň po vsi nerozšířil. V roce 1929 se dcera Františka a Kateřiny Šáchových - Anna Šáchová, narozená r. 1900, vdala za Ing. Františka Bendu z Hrazan a dostala celý statek věnem. Novomonželé však odjeli do zahraničí, kde měl Ing. Benda práci a na grunt se nikdy hospodařit nevrátili. Vedla jej matka Kateřina Šáchová až do své smrti v r. 1934. Anna Bendová zemřela mladá v r. 1936, její muž František Benda se později přiženil jinam a grunt čp. 6 byl zatím v pronájmu. V roce 1940 se do statku přistěhoval Jan Přibyl ze Zbožnice u Neveklova, příbuzný Františka Bendy. Přistěhoval se se vším živým i mrtvým inventářem, neboť osadu Zbožnice tehdy zabral útvar SS, který z ní udělal cvičiště. V roce 1945 se Jan Přibyl vrátil zpět do obce Zbožnice a na čp. 6 se nastěhoval do nájmu Josef Herout z čp. 37. Josef Herout v r. 1955 koupil čp. 28 a toho roku František Benda nuceně rozdělil zemědělskou půdu čp. 6 mezi místní občany. V roce 1957 byl zbytek statku Františku Bendovi odebrán a zestátněn. V roce 1960 byl na zahradě statku postaven vepřín s přípravnou, na nějž byl použit materiál z rozbořených čp. 14 a čp. 22. Statek postupem času úplně zchátral a mezi roky 1973-76 byly maštale a bydlící část zbourány a pak zde byla postavena bytovka, která obdržela čp. 6.

Galerie historických fotografií čp. 6

   Statek už dnes připomíná jen stodola a část maštalí u obytného stavení, které dodnes stojí. Prvních pět fotografií v galerii a druhá fotografie nahoře v textu pochází z počátku třicátých let dvacátého století, kdy statek vedla Kateřina Šáchová (1861-1934), a které jsem získal od její vnučky, paní Olgy Hrdinové.
   Další fotografie zachycují chátrající statek v průběhu druhé poloviny dvacátého století, kdy byla také většina budov zbourána a na místě maštalí postavena bytovka.

Aktualizace stránky: 14. února 2017