Zbelítov čp. 5

„U Pešků, Peškovina“

čp.5   Dnes již neexistující chaloupka na návsi, definitivně zbouraná počátkem šedesátých let XX. století, jejíž číslo popisné bylo počátkem let sedmdesátých přeneseno na jednu z novostaveb ve Zbelítově. Bohužel se nedochovala žádná fotografie původní chalupy, ale na následujících řádkách si můžete přečíst její historii, kterou sepsal obecní kronikář Jaroslav Kothera.

   „Chalupa čp. 5 jest také starou historií a je dávno již postavena tak, že stála již v době josefovské, kdy vyšlo nařízení o číslování budov. Chaloupka byla malinká, úzký dvorek a je postavena na obecní parcely. V r. 1654 až 1713 bydlel prý nějaký nádeník v tomto domku, který se živil ruční prací, pravděpodobně chodil na robotu. Po zrušení roboty v r. 1848 pracovali z tohoto domku u gruntovních sedláků. V začátcích byl tento rod podruhem čp. 4 a také docházel na robotu. Pole u tohoto domku nebyla, ale živil 2 krávy, asi z obecního majetku, poněvadž nám zaznamenává Archiv země České, že z nich platil 30 krejcarů ročně z jedné krávy. V tomto domku bydleli také asi Peškové, poněvadž zůstalo tam jméno po chalupě, kde seříká stále „U Pešků“.
   V 19. století žili v domku čp. 5 také jménem Hanovečkové, později Handrejchové. Majitel domku v r. 1854 se jmenoval Jan Handrejch, který hospodařil poslední tohoto jména. Poslední rodina měla 2 děvčata, z nichž jedna zemřela a jednoho syna, který se narodil neschopný k převzetí majetku do dalšího pokolení, proto dcera Anna Handrejchová, nar. 3.6. r. 1875, provdala se za Josefa Mikeše, nar. r. 1862 ve Slavňovicích u Bechyně. Byl to syn rolníka a sloužil ve Zbelítově u Kotrby čp. 8 za kočího, odkud se oženil. Při svatbě mu bylo 33 roky a nevěstě 20 roků. Tím se změnilo jméno na Mikeše v čp. 5. Svatbu měli dne 26.11. r. 1895.
   V roce 1904 Mikeš Josef chalupu rozboural, která byla stařičká, malinká, nízká, ze dřeva postavená, na náves ve štítu měla pouze jedno malé okno a jednu místnost obývací. V tomto roce postavil novou, zděnou chalupu, o jeden pokojík více. Dvorek je úzký, asi 4 m a přes hnůj museli vozit obilí do malinké stodůlky. V r. 1908 dne 2.5. zemřel Jan Handrejch ve věku 67 roků, jeho žena Kateřina Handrejchová zemřela až v r. 1927 dne 7.2. ve věku 76 roků. Josef Mikeš také koupil pole a založil hospodářství jako drobný zemědělec.“

   Josef Mikeš zemřel 8. září 1936 a jeho manželka Anna 5. března 1937. V roce 1941 koupil tento domek Antonín Kotalík z Hodušína od Františka Kofroně, který tento domek obdržel od rodiny Mikešových „za dochování a vydržení do smrti“ Václava Handrejcha, bratra Anny Mikešové roz. Handrejchové, který byl postižený a zemřel r. 1945. Antonín Kotalík bydlel v Hodušíně a chalupu pronajímal. V roce 1948 Antonín Kotalík čp. 5 prodal Karlu Tomanovi ze Zbelítova čp. 25, který r. 1960 čp. 5 zbořil a místo bylo upraveno jako zahrada. Číslo popisné 5. bylo později přeneseno na nový dům, který postavil pro svou dceru Josef Kotalík z části stodoly u čp. 10.

Aktualizace stránky: 14. února 2017