Zbelítov čp. 4

„U Buzků, Buzků statek“

čp.4   Jedna z nejstarších usedlostí, která je přinejmenším od poloviny 17. století spjatá se jménem Buzek, jedním z nejstarších a dosud žijících rodů ve Zbelítově. Pátrání po historii této selské usedlosti sepsal obecní kronikář Jaroslav Kothera do kroniky následovně:

Selská usedlost čp.4 rodu Buzků, fotografie z r. 1913, foto zapůjčil K. Kothera.   „Selský grunt čp. 4 také jest postaven od vzniku obce. Archiv země České se také zmiňuje od prvých záznamů v r. 1654 hospodařujícího na gruntě Václava Buzka, v r. 1676 až r. 1713 se mění jméno na hospodáře Josefa Hantáka. V tomto století grunt selský měl asi 20 až 24 strychů ( 6ha, 90 arů ). Na zimu osívali 6 stychů (1 ha 80 arů), na jaře 5 strychů (1 ha 50 arů), 7 strychů bylo ouhorem (2 ha 10 arů) a 6 strychů (1 ha 80 arů) leželo úplně ladem. Do tahu užívali 2 voly, 2 krávy, 2 jalového, 1 svini, 1 kozu a sklidil ze všech luk 2 fůry sena. Usedlost vyhořela v r. 1704 asi do základu, poněvadž byla postavena ze dřeva a střecha byla zajisté došková. Usedlost byla postavena znovu ze dřeva a zase se vrátil rod Buzků, který již drží do budoucna. Na dvoře prý bývala postavena podružská chaloupka pro obývání podružské rodiny. Během doby bylo přikoupeno nebo přibráno obecní půdy a lesa, že usedlost dovršila až na 30 ha celkové půdy. Byli zařízeni koně hospodářem Jaromírem Buzkem, nar. r. 1840, který převzal statek r. 1864, dne 26.4. a oženil se s Annou Hrůzovou ze Zbelítova čp. 12, která byla nar. dne 16.10. r. 1844. Ženichovi bylo při svatbě 24 roků, nevěstě 20 roků.
   V r. 1894 Jaromír Buzek odtrhl jednu třetinu veškeré půdy pro syna Jana Buzka, kterému vystavěl třetinovou usedlost na zahradě kolem vedoucí hlavní cesty. Gruntovní statek byl zmenšen na celkovou půdu 22 ha (to jest polí, luk a lesa). Také rozdělil stodolu a jednu třetinu stodoly přidělil k čp. 36 (nové číslo popisné třetinového gruntu syna Jana, pozn. aut.)
   V roce 1898 oženil se na statku syn František Buzek, nar. r. 1868, s Josefou Jankovskou z Dmýštic, nar. r. 1880. Ženichovi bylo při svatbě 30 roků, nevěstě 18 roků. V r. 1900, dne 1. listopadu, zemřela Josefa Buzková, nar. r. 1823, ve věku 77 roků. Byla to matka Jaromíra Buzka. V r. 1902 byly rozbourány staré dřevěné maštale, které byly nízké, pokryté došky a postaveny nové, zděné v jedném pořadí, ještě řezárna a chlévky pro vepře. Krytina jest tvrdá, falcové tašky. V r. 1914 bylo rozbourané obytné stavení dřevěné a postavené nové, klenuté obytné stavení, pokryté cementovými taškami. V r. 1913 zemřela Anna Buzková, dne 27. května, ve věku 68 roků. Vdovec Jaromír Buzek byl ještě stále schopný k práci při svém stáří. V r. 1920 tento dvoutřetinový grunt hospodaří celkem na 22,12 ha půdy.“

   V kronice se lze dále dočíst, že v roce 1901 byl František Buzek zvolen starostou obce. V roce 1932 se oženil Václav Buzek, syn Františka Buzka, narozený r. 1910 s Marií Lípovou, narozenou r. 1913 v čp. 7. V roce 1959 byl na statku Václava Buzka v upravené stáji zřízen kravín pro místní JZD, než byl postaven nový kravín na zahradě statku čp. 8 v r. 1962. Rodina Buzkova drží čp. 4 do dnešních časů.

Aktualizace stránky: 14. února 2017