Zbelítov čp. 34

„U Maňáků u kapličky“

čp.34   Chalupa s číslem popisným 34 byla postavena na nási u kapličky v roce 1880 pro Františka Kotrbu, původem z chalupy čp. 9, na obecním pozemku. Obecní kronikář Jaroslav Kothera popsal osudy obyvatel chaloupky, ze které také pocházela jeho manželka Marie, v pamětní knize obce Zbelítov tak, jak si můžete přečíst na následujících řádkách.

Chaloupka čp. 34 na pozadí procesí při pouti v roce 1948.   „V roce 1880 vykoupil podle trhové smlouvy ze dne 17. ledna od obce obecní pozemek naproti kapličce chalupník Jan Kotrba z čp. 9 pro svého syna Františka Kotrbu a tento rok také novou chalupu vystavěli, která obdržela r. 1880 pořadové číslo 34. Na tomto místě byla veliká louže a svah, který museli vykopat a tím louži vyrovnat. Na chalupu se oženil František Kotrba nar. 29.10. r. 1848 ve Zbelítově čp. 9 a za manželku si vzal Josefu Kuchtovou nar. 11.2. r. 1850 v Kostelci. Svatbu měli dne 20. ledna r. 1880, ženichovi bylo 31 roků, nevěstě bylo 29 roků a nevěsta přinesla věnem 250 zlatých. František přinesl zároveň ssebou jméno Maňák, poňevadž v čp. 9 se říkalo stále tak, kde jest toto jméno velmi staré. Pro rozeznání obou čísel se proto lidově říká v čp. 34 „U Maňáků u kapličky“. Pole vlastní nebyla, jenom pole od obce pachtovaná a živil se tak, že docházel na výdělek na zednickou práci jako řemeslník.
   Měli 3 děti. V r. 1907 9. února zemřela matka Josefa Kotrbová ve věku 56 roků. Byla to první rodina, která založila a žila v chalupě čp. 34. Hospodářství dále vedl vdovec František Kotrba, který také býval volen v obecním zastupitelstvu, kde ještě zanechal své podpisy, jediné s německými literami.“

Chaloupka na návsi u kapličky číslo popisné 34. v roce 2009.   Chalupu zdědil syn Jan Kotrba, narozený r. 1885, který se r. 1919 oženil s Annou Nedvědovou z Přeborova, narozenou roku 1895. František Kotrba zemřel v roce 1935 ve věku 86 let. Později na chalupě hospodařil syn Jana a Anny Kotrbových Stanislav Kotrba, poslední Kotrba na chalupě čp. 34, který zůstal svobodný až do své smrti v r. 1973. Pak zůstala chaloupka prázdná, později byla užívána jako rekreační objekt a až od počátku nového století je opět obývána trvale novými majiteli.