Zbelítov čp. 32

čp.32   Václav Kotrba, rodák ze Zbelítova čp. 8 a předek většiny současných Kotrbů ve Zbelítově, koupil dne 8. listopadu r. 1876 hospodu čp. 23, jejíž části obratem prodal a zbylou část upravil sobě pro bydlení a vzniklo tak nové číslo popisné 32. Kronikář Jaroslav Kothera popsal tento počin v kronice u čp. 23 a níže na stránce naleznete výtah z tohoto popisu, spolu s krátkým popisem pokračování Kotrbova rodu na čp. 32.

Chalupa číslo popisné 32. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Václav Kotrba nar. 26.6.1834 ve Zbelítově čp. 8 se oženil s Josefou Duškovou z Něžovic, nar. r. 1843. Svatbu měli r. 1875 a sloužili v panském dvoře v Jenišovicích po celý rok, až dne 8. listopadu r. 1876 koupili ve Zbelítově chalupu čp. 23 a pole ve výměře 3122 čtver. sáhů od Františka Proška, který chalupu koupenou hned druhý den prodal za stejnou cenu 2450 zlatých (František Prošek ji koupil od Jana Hadáčka, který ji musel pro dluhy prodat, poz. aut.). Neměli tolik peněz a měli snad obavu, aby o chalupu nepřišli, proto dvě třetiny chalupy prodali, a to bývalý sál šenkovnu Františku Čapkovi, stodolu pak Václavu Bartůňkovi dne 12. listopadu r. 1876 (Václav Bartůněk stodolu přestavěl na obytné stavení a vzniklo tak nové čp. 33, pozn. aut.).
   Zbytek chalupy, to byla bývalá kuchyně a maštal, si Václav Kotrba ponechal a přestavěl na obytné stavení. Tak vzniklo nové další popisné číslo, a to čp. 32 podle pořadí. Dvůr byl úzký, jen co se projelo vozem a ten se vykopal, poněvadž to byla svahovitá poloha a skály, byl postaven chlév pro dobytek a stodůlka. Koupili si nová pole od statku čp. 16 a čp. 27 ve zbelítovském a milevském katastru, tím domáhali se k vlastnímu živobytí. Základní daně platili v r. 1896 3 zlatý 50 krejcarů.
   Václav Kotrba (první koleno na čp. 32) zemřel dne 4.1. r. 1897 ve věku 61 roků, vdova Josefa Kotrbová předala chalupu nejstaršímu synu Františku Kotrbovi nar. 20.1. r. 1876, který se oženil s Marií Němečkovou z Dmýštic, nar. 4.3. r. 1881. Svatbu měli dne 29.10. r. 1900. Ženichovi bylo 24 roky, nevěstě 19 roků. Zatím zemřela vdova Josefa Kotrbová dne 4.5. r. 1908 ve věku 65 roků.“

   Později hospodářství převzal jejich syn František Kotrba, narozený r. 1904 a ženatý od r. 1928 s Annou Hrůzovou, narozenou r. 1906 ve Zbelítově čp. 18. Rodina Kotrbova drží toto číslo popisné do dnešních časů.