Zbelítov čp. 28

„U dolejších Železnejch“

čp.28   Poslední půlkový grunt ve Zbelítově s poněkud komplikovanější historií, která sahá až na přelom XVIII. a XIX. století, kdy nedobrým hospodařením přišel tehdejší majitel čp. 7 Václav Lípa o část majetku a až jeho vnuk tento majetek znovu vykoupil a postavil půlkový grunt čp. 28, jak zaznamenal obecní kronikář Jaroslav Kothera do obecní kroniky a vy si můžete přečíst níže.

Půlkový grunt číslo popisné 28. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Číslo popisné 28 bylo rozpachtováno, pole i louky, mezi drobné domkáře Václavem Lípou (nar. 1759, pozn. aut.), sedlákem z čp. 7. Pamětníci říkají, že statek čp. 7 byl velmi zatížen dluhem, a proto si potřebovali nějakým způsobem pomoci z dluhů. Budovy pro novou půlku nebyly stavěny, byly postaveny až později, kdy syn Josefa Lípy z čp. 7 Jan Lípa, první majitel nar. 20.9. r. 1830, tuto půlku znovu dal dohromady. Vystavěli obytné a hospodářské budovy, zavedl život hospodářský a oženil se dne 3.3. r. 1851 s Annou Petrovou nar. 16.12. r. 1827 v Kučeři čp. 23. Ženichovi bylo 21 roků, nevěstě 24 roky. Rokem 1851 se počítá řádné hospodaření této půlky, která obdržela pořadové číslo 28. V této druhé půlce se říkalo dle lidového názvu, ohledně rozeznání půlek, „U dolejších Železnejch“, což se udržuje po celých 100 let.
   Nový majitel, syn Josef Lípa nar. 29.7. r. 1858 se oženil dne 24.6. r. 1884 s Annou Smrtovou, nar. dne 17.2. r. 1867 v Něžovicích čp. 9. Ženichovi bylo 25 roků, nevěstě 17 roků. Josef Lípa byl velmi dobrý hospodář, jak neuměl psát ani číst. Byl také zvolen za starostu v r. 1897 až do r. 1900. I u obce vždy měl peněz dost každý rok. V r. 1890 byla také v tomto čp. 28 po celý rok hospoda, než Jan Herout, hostinský a kovář, vystavěl hospodu a obytné stavení znovu, neboť v r. 1889 při vánocích stará hospoda čp. 29 vyhořela.
   Zatím zemřel Jan Lípa dne 3.12. r. 1902 ve věku 72 roky a jeho žena Anna roz. Petrová zemřela dne 14.8. r. 1914 ve věku 87 roků. Na gruntě nebyl nástupce, a proto obdržela hospodářství dcera Antonie Lípová nar. 2.11. r. 1887, která se provdala za Josefa Kozáka nar. r. 1880 ve Dmýšticích. Svatbu měli dne 24.10. r. 1911, ženichovi bylo 31 roků, nevěstě 23 roky. Antonie Kozáková žila v prvním manželství pouze 3 roky, neboť Josef Kozák narukoval na ruskou frontu v r. 1914 a nikdy se víc nevrátil. Zahynul v cizině. Josef Kozák změnil na této půlce jméno, což od té doby jsou změny a statek se dostává stále do jiných rukou. Po celou světovou válku vedla se svými rodiči celé hospodářství vdova Antonie Kozáková, až do svého druhého provdání.
   V r. 1920 tato půlka obhospodařovala role, louky a lesy celkem 16,08 ha.“

   V roce 1921 se Antonie Kozáková, rozená Lípová podruhé vdala za Jana Bočana, narozeného r. 1887 v Líšnici. V roce 1939 prodal Jan Bočan čp. 28 Františku Andělovi z Dobré Vody. Od Františka Anděla koupil čp. 28 r. 1955 Josef Herout, který hospodařil do té doby na čp. 6. Josef Herout se roku 1955 oženil s Ludmilou Šimečkovou z Chlumku a rodina Heroutova drží čp. 28 do budoucna.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017