Zbelítov čp. 27

čp.27   Půlkový grunt, který kolem roku 1840 vystavěl František Lípa ze sousedního statku pro svou dceru, která se v roce 1841 vdala za Josefa Přibyla z Vepic u Kovářova, prvního mého předka tohoto jména ve Zbelítově. Obecní kronikář Jaroslav Kothera zaznamenal historii gruntu a jeho obyvatel v Pamětní knize obce Zbelítov tak, jak si můžete přečíst na následujících řádkách.

Půlkový grunt čp.27 v r. 1914, Josef Přibyl (třetí koleno) s rodinou a hospodářstvím, foto zapůjčil K. Kothera.   „Založený nový grunt, a to půlkový grunt čp. 27 obdržela dcera Františka Lípy z čp. 13 v r. 1844, kdy se dcera Anna Lípová nar. r. 1825 provdala za Josefa Přibyla, který pocházel z obce Vepice u Kovářova. Josefu Přibylovi nar. r. 1820 bylo při svatbě 24 roky a Anně Lípové 19 roků.
   Na nově založený půlkový grunt v obci přibylo nové jméno Přibyl jako první koleno. Usedlost čp. 27 měla dvůr malý, úzký, který byl při znovupostavení maštale rozšířen. Co jest nynější přední zeď, měla být dříve zeď zadní, o celou šířku maštale bylo povoleno do zahrady. V r. 1863 stavení vyhořelo, bylo nízké, podlaha byla hliněná, která tam dosud zůstala, poněvadž bylo stavení po ohni znovu postavené na samém místě. Josef Přibyl převzal majetek, který byl špatně vzděláván, a proto se málo sklízelo. Z vypravování starých pamětníků, kteří říkali, že na tomto statku žali srpy, a co nažali za půl dne, snadno domů přinesli na zádech.
   V r. 1872, dne 27.9. zemřel Josef Přibyl ve věku mladém 52 roků na tyfus, který byl v tomto roce v obci velmi rozšířen. Vdova Anna Přibylová zůstala na statku s dětmi, a proto se na majetek oženil syn Josef Přibyl (druhé koleno) nar. 16.3. r. 1848 s Josefou Šáchovou nar. dne 29.11. r. 1851 v Oseku. Ženichovi bylo 28 roků, nevěstě 25 roků. Svatbu měli v r. 1876, ale Josefa Přibylová brzy zemřela ve věku 33 roků na souchotiny, dne 3.4. r. 1884. V prvém manželství žil Josef Přibyl pouze 7 roků a měl dvě dcery (Marie - nar. 5.5.1877, provdala se r. 1896 za Františka Lípu z Níkovic čp. 13 a Antonie - nar. 11.11.1879, provdala se r. 1900 za Jana Nedvěda z Přeborova čp. 7, pozn. aut.). Oženil se podruhé r. 1884 s Annou Váchovou nar. 13.3. r. 1862 v Sepekově. Vdovci Josefu Přibylovi bylo 36 roků a snoubence bylo 22 roky.
Josef Přibyl s manželkou Annou rozenou Váchovou a rodinou v době starostenského úřadu okolo r. 1895, foto autorův archiv.   Josef Přibyl byl také zvolen za starostu v r. 1892 do r. 1895. V r. 1908 dne 23.1. Josef Přibyl zemřel ve věku 60 roků. Z druhého manželství měl 3 děti, z nichž nejstarší syn Josef Přibyl (třetí koleno) nar. r. 1885 se oženil na statek dne 26. ledna r. 1909 s Alžbětou Buzkovou nar. r. 1886 ve Zbelítově čp. 4. Ženichovi bylo 23 roky, nevěstě 22 roků. Měli 5 dětí, z nichž 2 hoši zemřeli, Karel a Josef, zůstala pouze 3 děvčata. Jeho matka byla stále k práci schopná a dožívá se vysokého věku. Také dosud žila první hospodyně Anna roz. Lipová, která se dožila vysokého věku 91 roků, zemřela ve světové válce dne 11.10. r. 1916.
   Do tahu užívali stále volského potahu, až ve světové válce zařídili první pár koní pro zemědělskou práci. V r. 1920 tato půlka obhospodařovala celkem pole, louky a lesy 17,96 ha.“

   Josef Přibyl narukoval do 1. světové války, kde v roce 1915 padl v srbském zajetí a vdova Alžběta si v roce 1920 vzala Josefa Vlnu z Vladyčína, narozeného r. 1888. V témže roce nechala postavit svému prvnímu manželovi Josefu Přibylovi, památný kříž za zahradou čp. 27. V roce 1928 byl Josef Vlna zvolen starostou obce. V roce 1944 udeřil blesk do stáje a následný oheň poničil její krov, tehdy byla poprvé nasazena nová motorová stříkačka místního sboru hasičů. V roce 1947 se Vlasta Vlnová, dcera Josefa Vlny, narozená r. 1924, vdala za Františka Komárka, narozeného r. 1920 v Božeticích a převzali hospodářství. František Komárek hned r. 1946 rozboural stará klenutá vrata a prodloužil tím dvůr. Jeho potomci drží půlkový grunt číslo 27. do budoucna.

Aktualizace stránky: 14. února 2017