Zbelítov čp. 25

čp.25   Číslo popisné 25. ve Zbelítově bylo postaveno kolem roku 1825 jako chalupa pro jednoho syna z rodu Buzků, který však podlehl zranění při jedné z hospodářských prací a vdova po něm se znovu provdala za Jana Tomana z Radvánova, který přinesl nejen na chalupu ale i do obce nové jméno, jak vypátral obecní kronikář Jaroslav Kothera a vy si můžete přečíst níže.

Chalupa číslo popisné 25. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Chalupa čp. 25 není také příliš stará. Je postavena asi do roku 1820. Postavil jí z gruntovního místa čp. 4 Buzek pro svého syna Josefa Buzka nar. r. 1800, který se oženil r. 1832 s Josefou Kálalovou z Branic, nar. r. 1815. Chalupa byla postavena na obecním místě, byla malá, nízká, dvorek malý a úzký. Dlouho v manželství Josef Buzek nežil, asi 16 roků a nešťastnou náhodou brzy zemřel. Při řezání řezanky vylezl na půdu, kde pod schody měl umístěnou hopsací řezačku (to byla dřevěná řezačka, ústa dřevěná a dole s pákou, na které měl nohu, šlápnutím přimáčkl ústy přistrčenou cepovou slámu, levou rukou do úst a pravou rukou, ve které držel velkou kosu nahoře na konci s rukovětí a dole připevněnou na hřebíku, aby byla pohyblivá, uřízl slámu na řezanku. Touto hopsací řezačkou si každý hospodář řezal vždy na každé přidání řezanku pro dobytek). Hospodář spadl přímo na jmenovanou řezačku a poškodil si tělo, že zranění podlehl dne 11.1. r. 1848 ve věku 48 roků.
   K této chalupě byla dána také pole od gruntu čp. 4. Vdova Josefa Buzková se znovu provdala za Jana Tomana nar. 23.12. r. 1817, který pocházel z obce Radvánov čp. 8. Svatba byla 31. července 1849. Ženichovi bylo 32 roky a vdově bylo 34 roky.
   V r. 1849 bylo přineseno jméno Toman do obce jako první koleno, pole se vrátila zpět ke gruntu čp. 4, jen jedna louka „Za horama“ zůstala nějaký čas u chalupy, až později byla louka vrácena ke gruntu čp. 4 a tím zůstalo na této louce do budoucna název „Tomanka“, který dosud nezašel.
   Syn Jan Toman nar. dne 12.4. r. 1852 (druhé koleno) oženil se s Annou Třískovou z Hrejkovic, nar. 17.7. r. 1857. Svatbu měli dne 6.6. r. 1876. Ženichovi bylo 24 roky, nevěstě 19 roků.
   Zatím otec Jan Toman zemřel dne 23.2. r. 1878 ve věku 62 roky, Josefa Tomanová zemřela dne 25.1. r. 1882 ve věku 67 roků. Po Josefu Buzkovi zůstaly dvě dcery a ostatní děti po Janu Tomanovi (první koleno) odjeli všichni do Ameriky.
   V r. 1905 byly postaveny chlévky zděné na prasata. V r. 1908 dne 12.5. oženil se na chalupu syn Karel Toman nar. dne 9.11. r. 1883 s Antonií Soulkovou nar. dne 9.6. r. 1886 ve Velké čp. 45. Při svatbě ženichovi bylo 25 roků a nevěstě 22 roky. Za vyhotovení svatební smlouvy zaplatili 50 K. Antonie Tomanová roz. Soulková však brzy zemřela dne 26.1. r. 1911 ve věku 24 roky.
   Vdovec Karel Toman se oženil podruhé dne 6.6. r. 1911, za manželku si vzal Marii Kofroňovou z Níkovic čp. 30, nar. dne 20.11. r. 1892. Při svatbě jí bylo 18 roků. Měli 2 děti, hospodářství zvětšili přikoupením polí a luk a budovy opravili a přestavěli a dvůr zvětšili přikoupením zahrady od čp. 4.“

   Karel Toman koupil v roce 1923 kousek zahrady od Františka Buzka z čp. 4 a na tomto místě byla postavena nová prostorná stodola. Jeho syn Karel Toman (čtvrté koleno), narozený r. 1917 se v roce 1945 oženil s Emilií Fořtovou, narozenou r. 1922 v Oseku. V roce 1960 Karel Toman čp. 25 přestavěl a zvětšil. Rodina Tomanova drží čp. 25 do budoucna.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017