Zbelítov čp. 24

„U Tesařů“

čp.24   Chalupa, kterou postavil na návsi u hlavní cesty počátkem XIX. století a pak téměř 150 let na ní hospodařil rod Buzků, původem z jednoho z nejstarších zbelítovských gruntů čp. 4. Historické skutečnosti ze života této chalupy a jejích obyvatel sepsal obecní kronikář Jaroslav Kothera do obecní kroniky tak, jak si je můžete přečíst na této stránce níže.

Chalupa číslo popisné 24. v dobách dávno minulých, foto zapůjčil K. Kothera.   „Chalupa čp. 24 byla postavena asi r. 1805 na obecním zbytku u samé obecní hlavní cesty. Tuto chalupu postavil rod Buzků z čp. 4. Stavěl ji Pavel Buzek, syn Františka Buzka, byla to chaloupka malá, dřevěná a velmi malý dvorek, na kterém se sotva umístil chlévský hnůj. Pavel Buzek nar. r. 1781 oženil se s Marií Hynštovou, podružskou dcerou z čp. 7, nar. r. 1784 ve Zbelítově. Svatbu měli dne 28.2. r. 1802, ženichovi bylo 22 roků a nevěstě 19 roků.
   Syn Jan Buzek nar. r. 1804 byl vyučen tesařem a převzal dále vedení chalupy. Oženil se dne 14.8. r. 1832, za manželku si vzal Rozárii Špejrovou z Níkovic, nar. r. 1803. Ženichovi bylo 28 roků, nevěstě 29 roků. Jan Buzek byl tesařem a sousedé mu říkali Tesaři místo Buzku, a tím zůstalo jméno po chalupě „U Tesařů“ do budoucna. Zatím zemřel Pavel Buzek dne 24.5. r. 1852 ve věku 71 roků. jeho manželka Marie roz. Hynštová zemřela dne 22.1. r. 1850 ve věku 66 roků.
   Syn Jan Buzek (třetí koleno) nar. dne 5.1. r. 1835 převzal chalupu dne 26.5. r. 1863, kdy se oženil a vzal si za manželku Annu Hrůzovou nar. 1.6. r. 1845 ve Zbelítově čp. 12, dceru výměnkáře Pavla Hrůzy. Byl také vyučen tesařem a při řemesle držel malé hospodářství. jeho rodiče zemřeli, a to Jan Buzek dne 7.2. r. 1855 v mladém věku 51 roků následkem pití lihovin. Jeho žena Rozárie roz. Špejrová zemřela později dne 15.1. r. 1891 ve věku 88 roků. Také chovali 2 kusy hovězího dobytka, z toho většinou 1 krávu.
   Jan Buzek z třetího kolene také neměl dlouhý věk, poněvadž také hodně pil, čímž si podryl své zdraví a zemřel dne 29.7. r. 1885 ve věku 50 roků. Žil v manželství 22 roků.
   Nejstarší syn Ludvík Buzek nar. dne 25.9. r. 1864, oženil se s Annou Hroncovou ze Zbislavi, nar. dne 5.1. r. 1869. Svatbu měli dne 24.11. r. 1891, ženichovi bylo 27 roků, nevěstě 22 roky. Ludvík Buzek byl vyučen zedníkem a chalupa si nese dál své jméno. Babička vychovávala děti, kterých bylo celkem 7 a v r. 1910, dne 15.11. zemřela ve věku 66 roků. Chalupa byla také rozbourána a přestavěna.“

Chalupa číslo popisné 24. v současnosti, foto T. Přibyl.   V roce 1931 se oženil syn Karel Buzek nar. 20.1.1906 a za manželku si vzal Ludmilu Maňákovou nar. 19.2.1913 v Hrejkovicích. Anna Buzková roz. Hroncová zemřela v roce 1943. Karel Buzek zemřel mlád ve věku 39 let na tyfus v roce 1945 a vdova Ludmila Buzková prodala týž rok tuto chalupu Františku Pekárkovi z čp. 44, nar. r. 1914, který se r. 1940 oženil s Marií Kotalíkovou, nar. r. 1918 v Přeborově. V roce 1959 se ovdovělý František Pekárek oženil znovu s Jarmilou Stehlíkovou z Přeborova. V roce 1961 prodal František Pekárek čp. 24 Jaroslavu Maršíkovi z Písecké Smolče. Jaroslav Maršík se později odstěhoval do Milevska a čp. 24 prodal Karlu Tomanovi z čp. 25, ale ten ji po dvou letech prodal v roce 1971 Jaroslavu Voříškovi z Prahy.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017