Zbelítov čp. 21

„U Hrončíků“

čp.21   Bývalý hostinec ve Zbelítově, který postavil a provozoval František Lípa po skončení I. světové vojny na místě staré dřevěné chaloupky. Původní chalupa byla asi také postavena koncem XVIII. století, nedlouho po nařízení o povinném číslování domů v r. 1785, prý na zahradě Kotrbova statku, jak vypátral obecní kronikář Jaroslav Kothera a vy si můžete přečíst níže.

Bývalý hostinec „U Hrončíků“ čp. 21 v současnosti, foto T. Přibyl.   „Budova čp. 21 byla postavena Lípou z gruntu čp. 7, který chalupu postavil pro svého syna, který si měl vzít za manželku dceru Kotrbovou z čp. 8 a chalupa měla být postavena na Kotrbově zahradě. Kdy byla chalupa čp. 21 postovena není možné dojít ke zjištění, ale v době ke konci 18. století tato chalupa byla již postavena a obdržela pořadové číslo 21 V r. 1830 je již zakreslena v mapě jako malá chaloupka. Podle zjišťování tato chalupa byla by postavena na obecní parcely.
   Později chalupu koupil, a to asi v r. 1848, Jan Hronec, který pocházel z obce Zbelítov čp. 15 a tomuto majiteli každý říkal Hrončík, i ve spisech starých se nám jméno na čp. 21 objevuje často podle lidového názvu - Hrončík Jan. Z toho povstala přezdívka „U Hrončíků“, která se stále udržela i při změně jména do budoucna, celých 100 let. Jana Hronce měla stát tato chalupa 700 zlatých a z toho převodu měl zaplatit 5% dávky 33 krejcary. Za manželku měl Veroniku Kotrbovou ze zbelítova čp. 8 (jediná Veronika Kotrbová, která se na čp. 8 narodila a připadá v úvahu jako žena Jana Hronce, se narodila 9.12.1781, pozn. aut.).
   V r. 1855, dne 29.10., se přiženil na chalupu čp. 21 František Lípa, zase z gruntu čp. 7, který se narodil r. 1825 a vzal si dceru Marii Hroncovou. Františku Lípovi bylo při svatbě 30 roků a Marii Hroncové bylo 19 roků. Zatím zemřel otec Jan Hronec dne 26.6. r. 1864.
   František Lípa chalupu předal svému synu Janu Lípovi, nar. r. 1865, který se oženil a vzal si za manželku Marii Liškovou z Přeštěnice, nar. r. 1869. Při svatbě ženichovi bylo 22 roků, nevěstě 18 roků. Jan Lípa chalupu neopravoval, která byla ve velmi špatném stavu, byla malá, nízká, dřevěná a hodně rozbitá. Ani nebyl dobrým hospodářem, ale dožívá se vysokého věku. Zatím zemřel jeho otec František Lípa dne 27.11. r. 1901 ve věku 76 roků. Chalupu později převzal syn František Lípa (třetí koleno), který ji celou přestavěl, když starou chalupu rozboural do základů.“

   František Lípa začal v roce 1914 se stavbou nového hostince v čp. 21, ale stavbu pro vypuknutí světové války nedokončil. Později hostinec dostavěl a roku 1919 se František Lípa, narozený r. 1888, oženil s Alžbětou Volkovou z Dražic u Tábora, narozenou r. 1893 a převzal hospodářství. V roce 1960 byl hostinec v čp. 21 zlikvidován a prodejna přestěhována do čp. 8. V roce 1963 při rozšiřování silnice v obci musel František Lípa uvolnit zahrádku okolo čp. 21. V roce 1966 zemřel svobodný syn Františka a Alžběty Lípových František Lípa ve věku 45 let a v roce 1967 i jeho otec František Lípa, poslední Lípa na čp. 21 a také poslední Lípa ve Zbelítově. Jeho žena chalupu týž rok prodala Václavu Hejlovi z Rukávče. Alžběta Lípová roz. Volková zemřela v roce 1970. Po smrti Václava Hejla v roce 1977 obdržela bývalý hostinec rodina Kortanova ze Zbelítova čp. 20. Počátkem tohoto století pak byla chalupa prodána novému majiteli.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017