Zbelítov čp. 20

„U studených Kovářů, U Venci Kovářoveho“

čp.20   Jedna z chalup ve Zbelítově, která byla postavena po prvním povinném číslování domů v r.1785, kde byla kovárna. Toto číslo bylo později rozděleno a kovárna zůstala v jiné části budovy, která dostala nové číslo popisné. Historii chalupy popsal obecní kronikář Jaroslav Kothera v kronice následovně.

Chalupa číslo popisné 20. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Chalupa čp. 20 byla postavena asi ke konci 18. století, kterou postavil rod Brožů. Rodina Brožova později, asi v roce 1863 odprodala část své chalupy s kovárnou Františku Heroutovi, který pocházel ze Zbelítov čp. 26. Obytné stavení a část hospodářství prodala rodina Brožova Josefu Buzkovi, který pocházel ze Zbelítova čp. 24. Učinili si výměnek na této chalupě, který užívali do své smrti. Josef Buzek narozený r. 1843, oženil se s Marií Kotrbovou, narozenou r. 1842 ve Zbelítově čp. 9. Svatbu měli roku 1873, kdy asi pravděpodobně chalupu také koupil.
   Tím, že kovárna byla odtržena, říkali lidé v této chalupě „U studených Kovářů“. Tento lidový název se udržel dlouho. Zatím zemřel výměnkář František Brož, dne 12.5. r. 1893, a tím vyhynul v obci rod Brožů.
   Roku 1895 provdala se dcera Anna Buzková, nar. 15.2. r. 1873 na chalupu a za manžela si vzala Václava Hrůzu z Branišovic, který ve Zbelítově sloužil na gruntě čp. 12. Tím znovu se změnilo jméno na čp. 20, ale i za hospodáře Václava Hrůzy se stále říkalo na této chalupě „U Venci Kovářoveho“. Otec Václava Hrůzy pocházel ze Zbelítova z gruntu čp. 12, který se přiženil roku 1855 do obce Branišovice. Později chalupa čp. 20 byla znovu prodána.“

   Chalupa byla prodána r. 1927 Františku Kortanovi z Jenišovic, který tam pracoval jako poklasný. Jeho syn Jaroslav Kortan, narozený r. 1920 se r. 1941 oženil s Annou Hejlovou, narozenou r. 1921 v Rukávči a převzali hospodaření. Později od rodiny Kortanových koupil chalupu nový majitel.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017