Zbelítov čp. 19

„U Kubů, Kubovina“

čp.19   Další z chalup ve Zbelítově, která byla postavena až po prvním povinném číslování domů v roce 1785. Pravděpodobně ji postavil některý syn z rodiny Hronců ze Zbelítova čp. 15 někdy koncem XVIII. století na místě, kde stojí dodnes. Kronikář Jaroslav Kothera vypátral o historii této chalupy a do kroniky zapsal následující.

Chalupa číslo popisné 19. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Chalupa čp. 19 byla postavena později, totiž při nařízeném číslování budov v r. 1785 ještě chalupa postavena nebyla. Tuto chalupu postavili Hroncové, z nichž Jakub Hronec nar. r. 1778 byl poslední toho jména (myšleno jména Jakub, pozn. aut.). Na této chalupě se dosud říká „U Kubů“, jest to lidově odvozeno od křestního jména Jakub, poněvadž mu každý říkal Kuba Hronců. V těchto letech byl zvyk lidu každému najít nové jméno, které pak zůstalo po kolik pokolení za sebou jdoucích.
   V r. 1862 dne 13.5. se přiženil na chalupu Josef Novotný z Klisína čp. 10, kde se nar. dne 27.2. r. 1840 a vzal si za manželku Annu Hroncovou nar. 1836 ve Zbelítově čp. 19. Ženichovi bylo 21 roků, nevěstě 25 roků. Zatím zemřel Jakub Hronec, který byl tesařem, dne 11.5. r. 1868 ve věku 90 roků. Žil 33 roky v manželství.
   Josef Novotný byl zvolen také v obecním zastupitelstvu jako radní v r. 1883 až do r. 1885. Živili většinou 2 nebo 3 kusy hovězího dobytka, z toho ponejvíce 1 krávu.
   V roce 1893 dne 2.5. se oženil na chalupu syn Jan Novotný nar. roku 1867 a vzal si za manželku Marii Mitískovou z Týnice, která se nar. r. 1870. Ženichovi bylo 26 roků, nevěstě 23 roky. Přikoupili pole, které docílili sehnat jednoho kusu 5 ha půdy v milevském katastru. Také mají 20 arů lesa u panského lesa V planinách, který je koupen od bývalé chalupy Jana Hadáčka čp. 23. Zatím majitel Jan Novotný zemřel dne 3.3. r. 1909 ve věku mladém 41 roků. Tímto zemřelým hospodářem odešlo jméno Novotný z čp. 19, které bylo pouze dvě kolena. Později vdova Marie Novotná chalupu prodala. Měli jedinou dceru Marii Hroncovou nar. 12.6. r. 1900, která zůstala svobodná a měla pouze výměnek jednu světničku do své smrti v této chalupě, jinak byla z obce pryč a většinou sloužila u zemědělců.“

   Chalupu a všechna pole koupil od vdovy Marie Novotné v roce 1928 Jan Hadáček z čp. 16 a v r. 1932 toto hospodářství předal svému synovi Františku Hadáčkovi, který čp. 19 v roce 1932 přestavěl. František Hadáček, narozený v roce 1906, se r. 1933 oženil s Marií Buzkovou, narozenou r. 1913 ve Zbelítově čp. 4. Rodina Hadáčkova držela čp. 19 donedávna, nyní má chalupa nové majitele.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017