Zbelítov čp. 17

„U Kafků“

čp.17   První chalupa ve Zbelítově postavená až po prvním povinném číslování domů v r. 1785. Obecní kronikář Jaroslav Kothera spekuloval nad pomístním jménem, které bylo s touto chalupou spojené, ale nejspíše chalupu postavil František Vítek, kterému se prostě jen říkalo Kafka. To co vypátral o historii chalupy si můžete přečíst na dalších řádkách.

Chalupa číslo popisné 17. ve 30-tých letech XX. stol. Stavení vpravo je podružská chalupa čp. 22 u statku čp. 6, foto zapůjčila O. Hrdinová.   „Chalupa čp. 17 byla asi postavena brzy po nařízeném číslování domů v r. 1785. Byl to první přírůstek v obci, který již po vystavení obdržel inhned pořadové číslo 17. Chalupu pravděpodobně vystavěl rod Kafků, po kterých zůstalo jméno na chalupě i lidově se stále říká na polích „Na Kafkových“ polích nebo „U Kafkova kříže“ za obcí k Milevsku.
   Na chalupu čp. 17 se přiženil nebo chalupu koupil František Vítek jako první koleno. Syn Matěj Vítek nar. r. 1801 převzal chalupu dne 20.4. r. 1821, kdy se oženil s Kateřinou Hadáčkovou z Něžovic čp. 9, která byla nar. r. 1800. Ženichovi bylo 20 roků, nevěstě 21 roků. Matěj Vítek se ženil 4 krát. S první ženou žil 40 roků v manželství. Druhou ženu měl Marii Bílou z Dmýštic r. 1860, třetí její sestru Annu Bílou z Dmýštic r. 1865 a konečně čtvrtou ženu si vzal již jako výměnkář r. 1866 Marii Kuchtovou nar. 1819 v Kostelci. Při svatbě výměnkáři bylo 65 roků, manželce 47 roků. V posledním manželství žil ještě 13 roků. První manželka Kateřina roz. Hadáčková zemřela 24.1. r. 1860 ve věku 60 roků. Poslední manželka Marie roz. Kuchtová zemřela 13.7. r. 1879, také ve věku 60 roků. Měli malé hospodářství a byli to takoví staročeši. Staří pamětníci vždy vypravovali, že mladá chasa si z Matěje Vitka ( nebo Kafky dle přezdívky ) tropila legrace. Vytáhli mu v noci jeho vlastní vůz na doškovou střechu, zapřáhli dřevěné kozy, nebo nanesli před dům trní a brnkali na okno a zlobili tak dlouho, až na chasu Matěj Kafka vyběhl ven a vběhl do nalíčeného trní, poněvadž byla tma, nebo na komín jim dali sklo, aby nemohli uvařit snídani, jiné a jiné věci. Tyto legrace se udržely hodně dlouho, o kterých se v zimní době povídalo.
Zadní pohled na chalupu čp. 17 v dobách dávno minulých, foto zapůjčil ing. F. Falada.   Tato chalupa několikrát vyhořela. Chodívala taková banda paličů, kteří jiného nedělali, když v lese Babí hora leželi a pálili oheň, který byl viděn vždy prý z gruntu čp. 12 z oken v noci, museli vždy sousedé hlídat Vítkovu chalupu, aby nebyla znovu vypálena.
   Dále syn Josef Vítek, třetí koleno, nar. 8.3. r. 1844 se oženil na chalupu r. 1870. Byl také dvakrát ženat. První svatbu měl s Marií Heroutovou ze Zbelítova čp. 26, nar. 1847. Ženichovi bylo 26 roků, nevěstě 23 roky. Marie roz. Heroutová žila v manželství 11 roků a zemřela dne 19.7. r. 1881. Josef Vítek, vdovec, se oženil znovu r. 1885 a za druhou manželku si vzal Annu Kukačovou nar. 14.4. r. 1885 ve Zhoři. Josefu Vítkovi bylo 41 roků a snoubence bylo 27 roků. Zatím zemřel Matěj Vítek dne 9.2. r. 1889 ve věku 88 roků.
Chalupa čp. 17 v současnosti, foto T. Přibyl.   Syn Jan Vítek nar. 16.5. r.1886 převzal chalupu dne 28.11. r. 1911, kdy se oženil s Marií Lípovou nar. 5.6. r. 1886 ve Zbelítově čp. 28. Při svatbě ženichovi bylo 25 roků a nevěstě také 25 roků. Jan Vítek byl poslední z rodu Vítků, který změnil jméno na chalupě tím, že jí prodal a odstěhoval se do Milevska. Jest také bezdětný.“

   Jan Vitek chalupu prodal roku 1925 Františku Proškovi ze Zbislavi. V roce 1950 obdržela chalupu čp. 17 dcera Blažena Prošková, narozená r. 1927 po sňatku s Jiřím Faladou, narozeným r. 1921 v Sepekově. Rodina Faladova drží čp. 17 do budoucna.

Aktualizace stránky: 18. dubna 2017