Zbelítov čp. 16

„U Hrubejch“

čp.16   Jedna z nejstarších selských usedlostí ve Zbelítově zaznamenaná již v r. 1580, kdy hospodařil na statku rod Hrubých. Číslo popisné 16 udělené tomuto statku bylo posledním číslem popisným uděleným při prvním povinném číslování domů ve Zbelítově v roce 1785, jak zapsal do obecní kroniky kronikář Jaroslav Kothera a vy si můžete přečíst na následujících řádkách.

Selská usedlost čp.16 rodu Hadáčků, fotografie z r. 1913, foto zapůjčil K. Kothera.   „Selský grunt čp. 16 jest starý a zůstal při číslování naposledy. Neznamená to, že byl tento grunt v r. 1785 obdařen čp. 16 jako posledním, že jest nejmladším gruntem. Tento grunt jest stejně starý jako grunty jiné v obci.
   V r. 1785 obec měla 16 popisných čísel a číslování se tvořilo za sebou do kruhu. Na tomto gruntě máme zaznamenáno, že už v r. 1580 hospodařil Jan Hrubej, v r. 1654 hospodáře Matěje Hrubého, v r. 1676 se objevuje Pavel Hrubej a v r. 1713 jest Jakub Hrubej. Selský grunt měl hospodářství asi 30 strychů (8 ha 50 arů) v 17. století. Na zimu osívali 6 strychů (1 ha 80 arů), na jaře osívali 6 strychů, ouhorem leželo 9 strychů (2 ha 70 arů), ladem leželo 8 strychů (2 ha 40 arů), 1 strych (30 arů) byly porosty lesní. Mívali 2 až 3 koně, 3 krávy, jalovici, ovci, 1 svini, 2 kozy a sklízeli průměrně 3 fůry lučního za rok. Jak dlouho hospodařil rod Hrubej není známo, ale asi kolem r. 1790 žil už na gruntě Martin Hadáček, který pocházel z obce Zbislavi, nové jméno na gruntě čp. 16, který předal grunt synovi Václavu Hadáčkovi nar. r. 1795, zmenšený o jednu třetinu místa. Václav Hadáček se oženil již na dvě třetiny gruntu, za manželku si vzal Annu Váchovou z Něžovic nar. r. 1803. Svatbu měli dne 23.11. r. 1819, ženichovi bylo 23 roky, nevěstě 16 roků. Třetí třetinu obdržel bratr Jan Hadáček, kterému byla vystavěna chalupa na drahách, na dnešním místě čp. 23 asi kolem r. 1800.
   R. 1854 předal grunt synovi Františku Hadáčkovi nar. r. 1827, který se oženil s Barborou Hynoušovou nar. r. 1836 ve Stehlovicích. Zatím zemřeli rodiče, Václav Hadáček dne 5.10. r. 1865 ve věku 70 roků a matka Anna roz. Váchová zemřela dne 15.7. r. 1879 ve věku 76 roků. František Hadáček se nám často objevuje v obecním zastupitelstvu jako člen. František Hadáček se ženil již 27-ti letý a snoubenku si vzal 20-ti letou.
   Rod Hadáčků hospodařil již celých 100 roků, ale jinak žádný soused nejmenoval tento grunt, jenom „Hrubejch“. Hned v 17. století, kdy Archiv země České tuto stranu jménem Hrubej vypisuje hned v r. 1654. Cesta ze statku bývala rovně přes dvůr chalupy čp. 15, ale když Tomáš Kothera, majitel této chalupy, tuto cestu chtěl zamezit, trval tento spor 8 roků. Na cestu postavil chlívce, které vždy jemu Hadáčkovi rozbourali. Po dlouhém sporu přece Tomáš Kothera vyhrál a cestu zamezil chlívky, které jsou na místě až dodnes a František Hadáček musel si cestu udělat kolem chalupy čp. 19 na bývalou cestu u kamenného mostu, kde vjížděl na hlavní cestu, která je dnes v mapě vyznačena a jezdí se po ní dodnes.
   Zatím zemřel František Hadáček dne 8.7. r. 1887 ve věku 60 roků. Statek převzal nejmladší syn Jan Hadáček nar. 12.8 r. 1868, který se oženil s Josefou Hynoušovou ze Stehlovic, nar. 16.1. r. 1882. Svatbu měli dne 14.11. r. 1905. Ženichovi bylo 27 roků, nevěstě 23 roky. Matka Barbora zemřela až 27.6. r. 1918 ve věku 82 roky. Jan Hadáček byl také v obecním zastupitelstvu a v r. 1904, při založení hasičského sboru, byl zvolen prvním velitelem sboru. Bydlící přestavěl, stodolu také postavil novou v r. 1906, ale maštale jsou stále staré dřevěné, málo zděné, střecha došková, jsou to nejstarší maštale v obci ještě v r. 1950.
   V r. 1920 tento dvoutřetinový grunt hospodaří celkem na 22,38 ha půdy. Byl postaven zvlášť výměnek, který později obdržel samostatné číslo 51.“

   Jan Hadáček koupil r. 1928 pro svého syna Františka Hadáčka čp. 19 od Marie Novotné i se všemi polnostmi. Jan Hadáček zemřel 24.8.1947 jako výměnkář, na statku již tehdy hospodařil jeho nejmladší syn Jan Hadáček nar. 1.5.1919 a ženatý od r. 1945 s Annou Šáchovou, nar. 10.1.1924 v Oseku. Josefa Hadáčková roz. Hynoušová zemřela 17.2.1963 ve věku 81 roků. Potomci rodu Hadáčků drží čp. 16 do budoucna.

   Materiál na této stránce byl sestaven na základě záznamů v obecní kronice a záznamů pátera E. G. Košetického z roku 1676, uložených v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově (signatura - DG II 4, titul - Quodlibetica I.).

Aktualizace stránky: 18. února 2017