Zbelítov čp. 11

čp.11   Chalupa stojící na stejném místě od počátku XVIII. století, kde bydleli rodiny drobných zemědělců a později řemeslníků, spolu s dalšími podružskými rodinami pohromadě, a kde se tím pádem vystřídalo mnoho jmen. Podle mého zjištění odjeli někteří lidé z této chalupy také do Ameriky, na síti jsem nalezl několik záznamů týkajících se Josefa Sprostého (nar. 4.2.1843, Zbelítov čp. 11) a dále jméno Brouček Franz mezi jmény emigrantů do USA v r. 1869. Odkaz na tyto záznamy je už ale nefunkční. Lze předpokládat, že se jednalo o přímé potomky či blízké příbuzné nájemníků, které vypátral v historii čp. 11 obecní kronikář Jaroslav Kothera a zapsal do obecní kroniky tak, jak si můžete přečíst na následujících řádkách.

Chalupa číslo popisné 11. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Chalupa čp. 11 byla dle popisu postavena na obecním majetku, asi v r. 1712, v níž bydlel jako první majitel Pavel Sprostý a měl u chalupy kus obecního pole. Při povinném číslování domů v r. 1785 obdržela pořadové číslo 11. V r. 1849 se zaznamenává ještě Josef Sprostý a r. 1850 se již na chalupě zaznamenává majitelem Brouček Václav a již v r. 1868 se uvádí majitel Antonín Vitek, nar. 21.2. r. 1824, který se asi na toto čp. 11 přiženil v r. 1856. Měl řemeslo obuvnické a živili jenom jeden nebo dva kusy hovězího dobytka, z toho většinou jednu krávu. Bydleli v tomto čísle popisném dvě až tři rodiny nájemníků, podruhů jménem Pilař a ještě jedna rodina Broučkova.
   V r. 1877 již se ukazuje majitelem Matěj Vitek a v r. 1901 Josef Vítek, nar. 16.3. r. 1876, který se oženil s Barborou Benešovou z Milevska dne 2.5. r. 1901. Chalupu prodal ještě v r. 1901 Václavu Hrychovi z čp. 31, který chalupu koupil pro svého syna Václava. Syn Václav Hrych, nar. 27.12. r. 1876, se oženil s Marií Hřebejkovou z osady Chlumku v r. 1902. Tím se mění jméno na čp. 11. Přikoupili z milevského katastru pole a zvýšilo se hospodářské úsilí drobného hospodářství.
   Dne 31. května r. 1906 v půl osmé večer vypukl požár u Václava Hrycha čp. 11 na bydlícím, oheň se rozšířil na sousední budovu Václava Hrycha čp. 31, kde hořelo také obytné stavení a ještě se oheň rozšířil na sousedící stodolu Václava Hrůzy čp. 20. Všechny tyto budovy pohlcené ohněm byly kryté došky. Oheň se měl stát prý neopatrností Marie Hrychové, která vynesla žíznivé pometlo z pece na schody u hůry. Také z čp. 11 oheň vyšlehl. Na hájení ohně se dostavily sbory Zbelítov, Osek, Velká, Hrejkovice, Níkovice, Dmýštice a Přeborov.“

   Chalupník Václav Hrych ze Zbelítova čp. 11 byl jedním ze zdejších rodáků, který padl v I. světové válce a jeho jméno je mezi dalšími na pomníku odhaleném v r. 1937 na zbelítovské návsi. Zemřel dne 10.12. 1916 v nemocnici v Haliči. Mezi léty 1927 až 1933 měl chalupu v nájmu Josef Vlk z Milevska, který v r. 1933 postavil čp. 52. V roce 1938 koupil čp. 11 od vdovy Marie Hrychové, která toho času bydlela již v Milevsku, Karel Trojáček z Branic. Rodina Trojáčkova drží toto číslo popisné dodnes.

Aktualizace stránky: 18. února 2017