Zbelítov čp. 1

„U Anýžů, Anýž“

čp.1   Chalupa s číslem popisným 1. byla podle zjištění obecního kronikáře Jaroslava Kothery kdysi panskou myslivnou a podle jeho domněnky možná první chalupou na území obce vůbec, proto jí v pozdějčích časech, při prvním povinném číslování domů, bylo uděleno číslo jedna. Potvrzení této domněnky by vyžadovalo podrobnější pátrání v archivech, ale je možné, že byla první chalupou na uzemí pozdějšího Zbelítova, neboť myslivny byly zakládány povětšinou osamoceně v lesích různých panství.
   Kronikářova zjištění ohledně nejstarší historie chalupy a další záznamy z kroniky si můžete přečíst na následujících řádkách.

Chalupa číslo popisné 1. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Archiv země České nám vypisuje, že čp. 1 bývala panská myslivna, která neměla žádných polí. V letech 1654 bydlel v této chalupě panský myslivec jménem Vít Kaffouk, r.1676 Martin Hruška (Při soupisu r. 1676 byl zapsán Jiří Roháč, myslivec), r. 1713 Jan Beran, který jako panský myslivec již měl obecní pole v nájmu (U Mláky a Pod Suchou), ze kterých platil ročního poplatku 14 kopek z každého pole. V době nařízeného číslování budov v r. 1785 obdržela tato chalupa čp. 1, z jakého důvodu nikdo neví, ale bude přípustné, když naše domněnka bude správnou, že jest tato budova nejstarší pro vývin gruntů, které se okolo rozvíjely. Myslivna byla zrušena a na začátku 19. století se již vykazuje František Hrubý, domkář, potomek ze statku čp. 16, který měl manželku dceru Lipovu z čp. 13. V r. 1875 se přiženil na chalupu Josef Kazimour z Oseka, který živil 1 krávu, 1 jalovici, 1 husu a z tohoto živého inventáře platil dávky 3 zlatý 30 krejcarů ročně do obecní kasy. František Hrubý jako výměnkář živil také 1 krávu, z které zaplatil dávky 1 zlatý 50 krejcarů. Josef Kazimour hospodařil do r. 1889, o kterou přišel a odstěhoval se zpátky do Oseka a chalupu čp. 1. koupil František Herout ( Anýž ), který pocházel ze Zbelítova z čp. 30, kde se narodil r. 1864 a byl vyučen zedníkem. Chalupu čp. 1. měl František Herout do r. 1905, kdy byl nucen pro dluhy chalupu prodat a novým majitelem se stal Eduard Hácha z Hrazan po dvě léta. Přezdívka „Anýž“ zůstala na chalupě čp. 1 tím, že také tam bydlela rodina Anýžova a jejich dceru si vzal z Oseka Kazimour a toto jméno zůstalo dále na chalupě i za hospodaření Františka Herouta a jméno „Anýž“ si přenes do nového čp. 37, postaveného na drahách. V r. 1907 koupil chalupu ve velmi zpustošeném stavu znovu Jan Kothera, který pocházel z osady Březí za obcí Přeborovem. Chalupu musel řádně opravit a při tom sloužil u Šáchů na čp. 6. Do této opravené chalupy se Jan Kothera se svou manželkou Josefou nastěhoval až v r. 1910. Kothera Jan se nar. dne 1.4. r. 1873, Josefa Kotherová se nar. dne 5.10. r. 1879 v Klisíně.“

   V roce 1930 vypukl požár dřevěné obytné budovy, maštale a stodoly krytých došky, kde nářadí a úroda lehla popelem. Postavení nové budovy a maštale bylo podpořeno místními občany. V roce 1949 převzal chalupu Ladislav Kubec, schovanec Jana Kothery narozený r. 1921, po svatbě s Miladou Buzkovou z Milevska, narozenou r. 1930 a rodina Kubecova držela čp. 1 donedávna. Nyní tato chalupa hledá nového majitele.

Aktualizace stránky: 12. července 2018