Dřevokazovité - Meruliaceae

   Čeleď Meruliaceae zahrnuje na 51 rodů saprofytních a dřevokazných hub z nichž některé rostoucí v okolí Zbelítova si můžete prohlédnout na této stránce.
   Pevník nachový je v současnosti mykology řazen do samostatné čeledi Cyphellaceae - číšovcovité (voskovcovité), jejíchž zástupců u nás mnoho neroste, proto jsem jej umístil do této části fotogalerie dle starší systematiky.

Dřevokaz rosolovitý - Phlebia tremellosa (SCHRAD.) NAKASONE & BURDS.

Ostnateček okrový - Steccherinum ochraceum (PERS.) GREY

Pevník nachový - Chondrostereum purpureum (PERS.) POUZAR

Pórnatka krásnopórá - Junghuhnia nitida (PERS.) RYVARDEN

Šedopórka osmahlá - Bjerkandera adusta (WILLD.) P. KARST.

Žilnatka oranžová - Phlebia radiata FR.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!