Čirůvkovité - Tricholomataceae

   Čeleď Tricholomataceae zahrnuje ke dvěma stům rodů vyšších stopkovýtrusých hub, tedy velké množství jednotlivých druhů, mezi které patří mnoho výtečných jedlých hub. Z následujících druhů na stránce jsou to výborné jedlé podzimní houby čirůvky - fialová, dvoubarvá a havelka a v zimě rostoucí, vynikající penízovka sametonohá, všechny vhodné pro univerzální kuchyňské použití.
   Penízovka sametonohá je moderněji řazena do samostatné čeledi Physalacriaceae, do které patří i např. oblíbené jedlé václavky.
   Do nedávna byla za bezpečně jedlou považována i čirůvka zelánka, ale její pojídání je přinejmenším sporné, některé zdroje jí uvádějí jako smrtelně jedovatou. Více naleznete v tomto článku »
   Čirůvce zelánce je velmi podobná čirůvka osiková, která se liší především ekologií růstu, světlejší dužinou a dalšími makroskopickými a mikroskopickými znaky. Vzhledem k nejasnostem kolem zelánky není k jídlu doporučován ani tento, poměrně nedávno klasifikovaný druh.
   Na zbelítovsku roste velké množství zástupců této čeledi, včetně těch výborných jedlých, z nichž některé můžete obdivovat na fotografiích níže.

Čirůvka dvoubarvá - Lepista personata (FR.) COOKE 1871

Čirůvka fialová - Lepista nuda (BULL. ex FR.) W.G. SMITH

Čirůvka havelka - Tricholoma portentosum (FR.) QUÉL. 1872

Čirůvka osiková - Tricholoma frondosae KALAMEES & SCHUNKIN 2001

Čirůvka zelánka - Tricholoma equestre (L.) P. KUMM. 1871

Čirůvka zemní - Tricholoma myomyces (PERS.) J.E. LANGE 1933

Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans (PERS.) SINGER

Kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella (BATSCH) MAIRE 1934

Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes (CURT.) SING. 1951

Strmělka anýzka - Clitocybe odora (BULL. ex FR.) KUMM.

Strmělka mlženka - Clitocybe nebularis (BATSCH) QUÉL. 1857

Šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF. ex FR.) SING.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!