Bělozubovité - Bankeraceae

   Do čeledi Bankeraceae je v současnosti zařazeno 6 rodů vyšších stopkovýtrusých hub, mezi které patří také na této stránce zobrazení zástupci rodů Phellodon - lošáček a Sarcodon - lošák.
   Do nedávna byl lošák šupinatý považován za totožný s lošákem jelením, díky některým odlišným charakteristikám plodnic a také výskytem pod borovicemi je nyní považován za samostatný druh a v některých zdejších lesích pozoruji jeho pozvolný návrat díky čistšímu prostředí přírody. Oba níže zobrazené druhy jsem nalezl v borech u řeky Vltavy v okolí Vůsí, kde se vyskytují celkem hojně.

Lošáček číškovitý - Phellodon tomentosus (L.) BANKER

Lošák šupinatý - Sarcodon squamosus (SCHAEFF.) QUÉL.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!