Autor o sobě

To jsem byl ještě na houbách   Jmenuji se Tomáš Přibyl a narodil jsem se v létě roku 1976. Již v útlém mládí jsem se zajímal o přírodu a mezi mé oblíbené činnosti ve volném čase patří „ťapkání“ po lesích a s tím spojená houbařina, která mě přivedla k jedné zálibě - digitální fotografii. Nejprve jsem začal fotit krásy hub a později vše, co příroda nabízí mému amatérskému oku. Časem jsem nafotil množství snímků přírody, které jsem si nechtěl nechat jen pro sebe a přemýšlel, jak je prezentovat dalším lidem. Poněvadž se od mládí zajímám také o techniku, hlavně o všechno co souvisí s elektronikou, potažmo výpočetní technikou, napadla mě nejjednodušší cesta jak na to - stvořit nějakou webovou fotogalerii. A jelikož většina snímků pochází z okolí naší milé vísky, napadlo mě přidat něco navíc a spojit tuto prezentaci s neoficiálními stránkami obce Zbelítov, které si právě prohlížíte.
   Autorem obsahu stránek není pouze moje maličkost, alespoň co se týče mnoha fotografií a většiny historických textů, je tedy na místě...

Mé poděkování

Všem báječným lidem, bez nichž by tyto stránky nemohly vzniknout v této podobě, si zasluhují:

Pan Karel Kothera, bývalý dlouholetý starosta naší obce, za zapůjčení historických materiálů a fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách a za cenné informace.

Paní Ludmila Přibylová, má maminka a obecní kronikářka, za zapůjčení starých kronik, historických materiálů a fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Pan František Kotrba za zprostředkování a zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Pan Jaroslav Chvojan za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Pan ing. Milan Novák za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Paní Markéta Honzíková, starostka obce Zbelítov, za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Paní Radka Přibylová za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Paní Šárka Šrámková za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Paní Eva Taterová za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Pan Jaromír Hrůza ml. za zapůjčení fotografií pro účely uveřejnění na těchto stránkách.

Paní Olga Hrdinová za zapůjčení nádherných starých fotografií obce Zbelítov.

Paní Helena Pohořálková, knihovnice Milevského muzea, za vyhledání historických zajímavostí o obci Zbelítov.

Pan Jan Lípa z Prahy a pan Michael Joseph Lippa z Baltimore v USA za zprostředkování velmi cenných historických materiálů z historie některých rodů v obci Zbelítov.

Pan Karel III. Zítek za velmi cenné a zajímavé historické materiály, nejen z historie obce Zbelítov.

Pan Jan Hrůza z Prahy za zprostředkování velmi cenných historických materiálů z historie rodu Hrůzových v obci Zbelítov.

Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na testování těchto stránek, a také mé milé manželce Olince za kritické připomínky a dobré nápady ohledně vzhledu těchto stránek.

   Na fejzblbuku mě nenajdete, možná v lese za bukem, ale napsat mi můžete skrze kontaktní formulář a některé další informace o těchto stránkách naleznete v části o webu.