Archiv novinek na stránkách

14.1.2017
zbelitovsko.cz „reloaded“
   Po delší době se mi konečně dostalo času na oprášení starších projektů na stránkách, proto obnovuji provoz kalendáře akcí. Do fotogalerie jsem doplnil chybějící snímky z akcí zhruba od poloviny roku 2015 až doposud a kalendář by Vám měl opět přinášet upoutávky na kulturní, společenské a sportovní akce u nás ve vsi, které se chystají a fotografie z těch, které už proběhly. V příslušném měsíci kalendáře je daná akce vždy připíchnuta v levém dolním rohu jako krátký popisek a po kliknutí na příslušný den v kalendáři se Vám zobrazí buď upoutávka, pozvánka nebo plakát akce budoucí, nebo se otevře fotogalerie se snímky z akce uplynulé. Fotografie z některých akcí v minulosti nemám k dispozici, proto žádám všechny dobré duše, které takové fotečky mají a neměli by nic proti zveřejnění na tomto místě, aby mne laskavě kontaktovali.
   Přeji Vám příjemnou zábavu při prohlížení těchto stránek a také příjemnou zábavu všem návštěvníkům budoucích akcí u nás ve Zbelítově.
27.12.2014
Vánoční troubení
   Poslední společenskou akcí, která se konala v letošním roce již podruhé, bylo Vánoční troubení na návsi u kapličky. Protože ve Zbelítově dlouholetou tradici konával dům od domu pan Hrůza, který nemá ve vsi prozatím následovníka, vypůjčili jsme si loni a letos pana A. Štvána, trubače ze Lhoty Pechovy a vinšování se ujala paní M. Hrůzová, tak jako dlouhá léta předcházející.

   A já přeji Vám, návštěvníků těchto stránek, do příštího roku dostatek času na procházky naší krásnou přírodou, dostatek času na přemýšlení o Vašem vztahu k životnímu prostředí a o důsledcích Vašeho všedního konání. Protože to, co dnes bereme jako samozřejmou věc, je neuvěřitelně křehké, pomíjivé a nenahraditelné.
   Mějte do široka otevřené oči, vnímejte potřeby druhých a svého širokého okolí, ne jen své vlastní a snažte se poznávat a vzdělávat se. Protože mezi největší nepřátele přírody, potažmo našeho vlastního živočišného druhu, patří i tři zlé královny - omezenost, bezohlednost a chamtivost.
12.12.2014
Rozsvícení vánočního stromu a Čertovský rej
   V čase adventu přibylo do fotogalerie několik nových snímečků, které byly pořízeny na již tradičním rozsvícení vánočního stromu na zahradě mateřské školky, které bylo spojeno s tradičním jarmarkem řemeslných doplňků vánoční výzdoby, vytvořených šikovnýma rukama zbelítovských žen a jehož výtěžek slouží našim nejmenším.
   Součástí jarmarku byla letos poprvé i výstava vánočních betlémů a účastníci akce tak mohli obdivovat lidové představy posvátné křesťanské události v mnoha různých variantách a z různých materiálů, mezi nimiž nechyběly tradiční betlémy ze dřeva, papíru a keramiky, ale i dalších materiálů a jejich kombinací.
   Nu a na svátek Mikuláše, v sobotu 6. prosince, přišel onen svatý muž s andělem nebeským obdarovat dětské dušičky do samotného pekla, na rej všech čertů, čertic, rarachů a diblíků. A obdaroval všechny, k velké nelibosti samotného Lucifera, který nejenže nezískal mezi dětmi hříšnou duši, ale tajtrličil tak, že ho prý bolely nohy ještě v úterý.
26.11.2014
Historické fotografie akcí, aneb bejvávalo...
   Před koncem roku jsem vybral několik historických fotografií z veřejného života v dobách dávno minulých, které zároveň ukazují i podobu naší obce, konkrétně několika chalup, zhruba v polovině minulého století. Tak jako většina dalších historických fotografií, pocházejí i tyto z kolekce alb, patřících do souboru obecních kronik od kronikáře Jaroslava Kothery.
   Můžete si tak prohlédnou podobu části návsi před čp. 19, kde zbelítovští mládenci na svých bujných ořích chystají účast na dožínkách v Milevsku v roce 1946. Další dvě fotografie ukazují jednu ze zaniklých tradic, procesí při pouti, v roce 1948. Na první fotografii je v pozadí čp. 10 a na té druhé podoba v současnosti přestavované chalupy čp. 34.
   Poslední fotografie zbelítovských s tradičním zemědělským nářadím a soudkem piva na trakaři je v obecním albu nazvána lakonicky - senoseč.
2.6.2014
Oslava dětského dne
   S jednodenním předstihem oslavily děti svůj svátek - dětský den. Tentokrát s kocourem Tomíkem Talentíkem, se kterým si v krásném jarním dni mohli zabruslit na inline bruslích před hasičskou zbrojnicí. Na začátku akce čekal děti malý bruslařský kurz a poté soutěže a hry, ve kterých mohly vyhrát nějakou tu dobrotu a ti nejšikovnější medaili.
15.4.2014
Nález staré fotografie obecní pastoušky
   Jak už to tak bývá, to co člověk hledá, mívá přímo na očích. Při úpravě stránek jsem se zadíval ve fotogalerii památek na jednu z historických fotografií pomníku padlým z I. světové vojny a najednou jsem zajásal. Na oné fotce, která je v galerii již dlouhý čas a kterou jsem skenoval spolu s ostatními při přípravě těchto stránek již v roce 2008 z alba obecních kronik, jsem objevil jeden z pokladů. Dlouho hledanou a dosud přehlíženou fotografii chaloupky, která již nestojí více než 50. let a jejíž číslo popisné zdědila jedna z novostaveb z kraje let sedmdesátých.
    Obecní pastouška čp. 14 stávala hned za pomníkem, při pohledu z centra návsi od něj v pravo a na oné fotografii je vidět i její číslo popisné ve štítu.
14.4.2014
Plesová sezóna skončila...
   ... a do fotogalerie přibylo několik málo foteček z hasičského plesu a dětského karnevalu.
11.2.2014
Dalších pár „prašivek“...
   ... přibylo do fotogalerie po dnešní „houbolovecké“ procházce podél Oseckého potoka směrem k rybníku Suchá. V pobřežních křovinách tam nerušeně roste množství chladnomilných druhů hub a na jednom kmeni je možné objevit jich více. To je i případ první fotografie, na které je choroš zimní, který na kmeni vrby rostl společně s outkovkou chlupatou a síťkovcem načervenalým, všichni z čeledi chorošovitých, a také s klanolístkou obecnou z čeledi klanolístkovitých, která je na fotografii další. Na třech vrbových kmíncích jsem nalezl po anýzu vonící outkovku vonnou, opět z čeledi chorošovitých a na poslední fotografii je kožovka tabáková z čeledi kožovkovitých, která na jednom kmeni rostla opět společně s několika druhy, s výše uvedenou outkovkou chlupatou a klanolístkou obecnou.
   Nalezených druhů bylo více, ale některé ještě čekají na zpracování. Jedná se o dva druhy kropilek, tři druhy černorosolů, které již ve fotogalerii jsou - bukový, terčovitý a uťatý a ještě přibude ohňovec tečkovaný. Stále ještě roste také penízovka sametonohá, ale té už jsme se nabaštili dost ;-)
10.1.2014
Houby, houby, houbičky
   Tak, tak! Do fotogalerie přibylo dalších několik fotografií hub, které jsem v uplynulých letech nafotil v okolí naší vísky a nejen tady. Vznikly tak čtyři nové fotogalerie, opět dělené dle čeledí, ve kterých naleznete jak fotografie staršího data, tak několik zcela aktuálních.
   První novou galerií jsou houby z čeledi dřevnatkovitých, prozatím dva druhy. Další, více fotografií obsahující galerií, jsou houby z čeledi dřevokazovitých. Aktuálně rostoucí a houbařsky mnohem zajímavější houbu představuje hlíva ústřičná z čeledi hlívovitých a poslední novou galerií je prozatím obsahově chudá, avšak také houbařsky zajímavá čeleď šťavnatkovitých.
1.1.2014
Jak na nový rok...
   ... tak po celý rok. Alespoň v to doufám co se týče stránek zbelitovsko.cz, poněvadž se mi po velmi dlouhé době konečně podařilo vložit do fotogalerie několik nových přírůstků. Většinu z nich naleznete ve fotogalerii lidé a život, jsou to fotečky z akcí, které se u nás ve vsi odehrály za uplynulý rok a půl. Dalších několik fotek naleznete ve fotogalerii letní krajiny a zimní krajiny z okolí Zbelítova. Nevynechal jsem ani své oblíbené houby, na které jsem si v loňském roce dokázal najít už dostatek času. Můžete se tak pokochat krásou hřibu červeného, který mi roste na zahrádce, dále klouzku strakoše, oba z čeledi hřibovitých, dále pak málo známé jedlé houby rosolozubu huspenitého, kterého se loni urodila hojnost, anebo též vynikající jedlé a houbaři opomíjené sluky svraskalé z čeledi pavučincovitých. Je to jen malá část fotografií, které vznikly za dobu stagnace těchto stránek, další čekají na zpracování během dlouhých zimních večerů.
   Šťastný nový rok 2014!
1.1.2012
Mikulášská nadílka v mateřské škole
   Dne 5. prosince 2011 navštívili naší mateřinku Mikuláš a čerti, kteří rozdali dětem dobroty a dárky.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
   Letos podruhé se konalo dne 27. listopadu 2011 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na zahradě mateřské školy za hojné účasti přihlížejících. Při rozsvícení vystoupily děti z mateřinky, manželé Hrůzovi a starostka obce přednesla projev.

Historické fotografie
   V minulém roce se mi podařilo získat několik historických fotografií obce od pánů Jaroslava Marvana a ing. Františka Falady. Jedná se převážně o historické pohledy na obec, rybník Zlatina a také historickou fotografii sboru zbelítovských hasičů z počátku šedesátých let minulého století.
11.11.2011
   Po delší pauze jsem do fotogalerie umístil několik nových snímků z akcí, které se v obci Zbelítov udály v uplynulých měsících. Vzhledem k tomu, že dnes přijel svatý Martin a nastávají dlouhé zimní večery, budu mít nyní více času na aktualizaci stránek v kratších intervalech, jak doufám, aby nezarůstaly mechem a lišejníky.

Vítání občánků
   Dne 21. srpna 2011 přivítaly starostka obce Markéta Honzíková a členka kulturního výboru obce paní Ludmila Přibylová šest nových občánků.

Setkání Zbelítovů
   Dne 30. července 2011 se konalo Setkání Zbelítovů. Akce byla uspořádána jako pokračování loňského Zbelítovského cyklistického maratonu, kdy naši zbelítovští vyrazili do nedalekého Zbelítova u Jistebnice, kde se jim dostalo vřelého uvítání. Letos byli zbelítovští od Jistebnice pozváni k nám a během deštivého odpoledne, které však neubralo na dobré náladě, proběhl kulturní program v sále KD a na louce pod mateřskou školou pak hasičské klání.
21.7.2011
   Po měsíci a půl jsem připravil aktualizaci některých stránek, převážně fotogalerie, včetně strany hlavní. Okolnosti mne bohužel nutí k omezení práce na stránkách, přesto doufám, že se Vám to málo novinek, které jsem byl schopen dát dohromady, bude líbit!

Trénink malých hasičů
   Ve fotogalerii požárního sportu můžete nalézt nové fotografie družstva nejmenších zbelítovských hasičů, které pořídila Radka Přibylová při jejich prvním tréninku dne 15. července.

Zbelítov ze vzdušných výšin
   V sobotu 9. července jsem měl možnost proletět se aeroplánem nad naší milou vískou a vyfotografovat si ji pěkně z výšky. Malou část úžasného zážitku Vám nabízím ke sdílení ve formě fotografií na těchto stránkách.

Den dětí
   Do fotogalerie přibylo konečně také několik fotografií z podařené akce ke Dni dětí ve stylu indiánského léta od Evy Taterové, který se konal dne 11. června tohoto roku.

Na lovu blesků
   Nejsem lovec ryb ani divé zvěře, jsem lovec blesků! Během mohutné „superbouře“, která se přehnala přes Čechy ve středu 13. července, jsem ulovil pouze jeden - na paměťovku svého digitálu, samozřejmě, i když by bylo na čas energeticky vystaráno umět ulovit a uskladnit alespoň ten jeden. Ty výboje, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, pocházejí z vcelku běžné bouřky, která nad Zbelítovem bouřila už 6. června, přesto jsou také děsivě krásné.

Anička a „hadi“
   Jednou z novinek ve fotogalerii je pár snímků plazí „havěti“, na kterou lze, při troše štěstí a určitých zkušenostech, běžně v okolí Zbelítova i přímo ve vsi narazit. Všechny tyto fotografie z počátku května vznikly, když byla poblíž má malá neteř a skvěle ilustrují přístup těch nejmenších nejen k přírodě. Bez předsudků, beze strachu, lehce nejistě, ale zvídavě. Kéž by si tyto vlastnosti udržela většina z nás i v dospělosti!
4.5.2011
   Do fotogalerie současného života a kultury v obci bylo přidáno několik fotografií z podařené akce, která se konala dne 30. dubna 2011 a zahrnovala stavění máje, lampionový průvod ke startovací rampě čarodějnic a jejich upálení, kdy tři čarodějnice přežily a jedna bohužel uhořela při startu. Přeživší divoženky se pak staraly o žaludky přítomných účastníků a žízeň dorostu, hasičský sbor pak naštěstí jen o příjemné hašení žízně dospělých.
13.4.2011
   Do fotogalerie současného života a kultury v obci bylo přidáno několik fotografií z předváděcí lekce drátkování, spojené s prodejní výstavkou výrobků vytvořených drátkováním a pletením z papíru, která se konala dne 9. dubna v sále kulturního domu ve Zbelítově.
1.3.2011
   Do fotogalerie současného života a kultury v obci bylo přidáno několik fotografií z nedávného dětského karnevalu, který se za hojné účasti masek konal dne 26. února v sále kulturního domu ve Zbelítově.
   Po malé přestávce na přelomu roku je obnoveno vydávání měsíčníku Stalo se před..., včetně vydání starších dílů.
9.2.2011
   Do fotogalerie současného života a kultury v obci bylo přidáno několik fotografií z hasičského bálu, který proběhl dne 4. února v sále kulturního domu ve Zbelítově.
28.12.2010
   Do části historie obce věnované číslům popisným jsem nově zařadil přepisy historických smluv ze začátku XVII. století, které dokládají původ a historii dvou prastarých rodů ve Zbelítově. Konkrétně se jedná o přepis kupní smlouvy z roku 1580, která dokládá prvního Kotrbu ve Zbelítově na gruntě čp. 8 a o přepis kupní smlouvy z roku 1600, která dokládá prodej gruntu čp. 13, tedy kořeny rozvětveného rodu Lípů, jehož potomky jsme (nejen) tady ve Zbelítově mnozí z nás. Jedná se o prozatím nejstarší nalezené dokumenty, zabývající se hospodářským životem v obci, které popisují mimo jiné také vybavenost tehdejších gruntů nářadím a předměty denní potřeby. Můj dík patří opět panu Lippovi z USA, na jehož stránkách naleznete kopie originálů dokumentů, které nechal vyhledat v Národním archivu v Praze.
18.12.2010
   Do fotogalerie bylo přidáno několik fotografií z Vánočního posezení pro seniory, které se konalo dne 15. prosince 2010 v sále kulturního domu ve Zbelítově.
8.12.2010
   Do fotogalerie bylo přidáno několik fotografií z Mikulášské diskotéky pro děti, která se konala dne 4. prosince v sále kulturního domu ve Zbelítově.
30.11.2010
    Do fotogalerie bylo přidáno několik fotografií Ze Slavnostního rozsvícení vánočního stromu, které se konalo dne 28. listopadu na zahradě mateřské školy ve Zbelítově za hojné účasti místních.
22.10.2010
    Do fotogalerie byly přidány další fotografie z podařené cyklistické akce nazvané Zbelítovský cyklistický maraton, konané dne 9. října 2010, od autorek Evy Taterové a Andrey Barabášové, které se akce také zůčastnily. Oběma velice děkuji.
9.6.2010
    Do fotogalerie bylo vloženo několik snímků z nedávné oslavy dne dětí, která proběhla za vydařeného počasí dne 5. června odpoledne na louce pod školkou, kde byla pro děti připravena soutěžní trasa s množstvím soutěží a her.
21.5.2010
   Do fotogalerie bylo vloženo několik snímků z nedávné sloučené oslavy MDŽ, dne matek a mezinárodního dne rodin, která proběhla dne 14. května v sále KD Zbelítov, kde zazpíval dětský pěvecký sbor, zahrála dívčí kapela a kde byla díky bábě s dědkem veliká legrace. Ti, kteří přijít nemohli, nechtěli, nevěděli, zaspali, pracovali, styděli se, zkrátka onehdá nepřišli, nechť si kliknou zde, aby shlédli alespoň střípky z povedené akce.
1.4.2010
   K dnešnímu dni byla zcela přepracována sekce historie čísel popisných, nově naleznete historii čísel popisných 1-36 na samostatných stránkách, kde jsou přepsány kompletní popisy historie selských usedlostí a chalup z Pamětní knihy obce Zbelítov od kronikáře Jaroslava Kothery, dochovalé historické a současné fotografie a u některých selských usedlostí naleznete rodokmeny jejich obyvatel zhruba od r. 1654, vypracované na základě obecních kronik a dalších historických materiálů.
23.2.2010
   Do fotogalerie současného života v obci přibylo několik fotografií z dětského karnevalu, který se konal dne 20. února 2010 v sále kulturního domu Zbelítov.
15.2.2010
   Do fotogalerie života v obci bylo vloženo několik fotografií z vydařeného hasičského plesu, který se konal minulou sobotu 6. února. Také do fotogalerie současnosti Zbelítova byly doplněny některé zajímavější snímky, které jsem pořídil v loňském roce a během letošní zimy.

   Do části stránek o mé maličkosti jsem vložil poděkování a odkaz na rozhovor v týdeníku Milevské noviny uveřejněný dne 3. února 2010, týkající se těchto stránek a mých dalších aktivit, který se mnou sepsala paní Eva Taterová ze Zbelítova.
1.2.2010
Vážení a milí návštěvníci,
   dnes je tomu právě rok, kdy jsem spustil zkušební provoz stránek, na které jste právě zavítali. Během té doby prošly stránky velkou proměnou, zejména po technické, ale i obsahové stránce, a také dnešním dnem mění trochu svůj vzhled, neboť sekce novinek, kterou právě čtete, byla rozdělena na několik částí podle obsahu. Dneškem počínaje si tedy můžete zvolit zda vás zajímá Co se děje ve vsi?, prohlédnout si Zajímavosti z přírody, anebo si přečíst jaké jsou Novinky na stránkách. Na hlavní straně si také můžete přečíst úryvek z aktuálního dílu měsíčníku Stalo se před...

Výroční bilancování prvního roku existence stránek a zamyšlení autorovo si můžete přečíst na samostatné stránce:
O prvním roce života, o cestách a cílech...
21.1.2010
   Do fotogalerie byly přidány čtyři nové čeledi rostlin - brutnákovité, kakostovité, růžovité a štětkovité a všechny čeledi ve fotogalerii rostlin byly také opatřeny krátkými popisky.
5.1.2010
Vážení a milí návštěvníci,
   přeji Vám do nového roku šťastné a spokojené žití, aby se Vám dobře dařilo ať už jste ze Zbelítova, či jiného koutu naší krásné vlasti, anebo odkudkoliv ze světa. Děkuji za Vaši přízeň v roce minulém a doufám, že Vám stránky zbelitovsko.cz budou sloužit k užitku a zábavě i v novém roce 2010.
16.12.2009
   Do fotogalerie bylo přidáno několik fotografií z předvánočního posezení pro seniory dne 11. prosince 2009.
9.12.2009
   Do fotogalerie bylo přidáno několik fotografií z mikulášské diskotéky pro děti dne 4. prosince a jeden snímek z mikulášské nadílky o den později.
27.10.2009
   K dnešnímu dni jsem odstranil anketu z levého menu, můžete ještě hlasovat na stránce o setkání rodáků, na kterou se dostanete přes menu v části historie obce. Její místo od dnešního dne zaujímá tabulka s meteorologickými údaji z mé domácí meteostanice, o které si můžete přečíst na nové stránce počasí u nás. Tato stránka je také přístupná kliknutím na tabulku hodnot.
6.9.2009
   Do fotogalerie byly přidány nové fotografie z hasičských soutěží a fotogalerie SDH Zbelítov byla nově rozdělena na tři tématické části.
27.7.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové snímky několika druhů hub. Mezi hřibovité přibyl výborný jedlý křemenáč osikový a také jedlý, ale vzácněji rostoucí šiškovec černý. Do galerie holubinkovitých pak další z jedlých ryzců, ale málo známý a houbaři opomíjený ryzec černohlávek.
8.7.2009
   Na stránky bylo vloženo několik fotografií a krátký komentář ze Setkání rodáků a přátel obce o minulém víkendu.
18.6.2009
   Do fotogalerie byly přidány nové fotografie rostlin z čeledi bobovitých - jetel luční, kručinka barvířská a štírovník růžkatý, dále pamětník rolní z čeledi hluchavkovitých, náprstník červený z čeledi krtičníkovitých a pryskyřník prudký z čeledi pryskyřníkovitých.
   Dále přibyly fotografie muchomůrky růžovky a muchomůrky šedivky z čeledi štítovkovitých hub a také jsem rozšířil fotogalerii obojživelníků o druhy kuňka obecná, ropucha krátkonohá a ropucha zelená. Z posledních dvou jmenovaných druhů žije v obci a okolí pouze ropucha zelená, ropucha krátkonohá je kriticky ohrožená a v celé ČR je velmi vzácná. Fotografie obou ropuch pocházejí z pískovny Erika u Sokolova a vznikly na batrachologickém setkání, kterého jsem se účastnil jako externista AOPK ve dnech 4-5. června v okolí Karlových Varů.
25.5.2009
   Do fotogalerie hřibovitých hub byly přidány nové fotografie aktuálně rostoucích druhů - hřib borový, hřib kovář a suchohřib plstnatý.
17.5.2009
   Do fotogalerie byly přidány fotografie z nedávných společenských akcí a z vítězného zápolení Zbelítovských hasičů na okrskové soutěži v Hrejkovicích, jejíž podrobné výsledky naleznete v části požární sport.
2.4.2009
   Vážení návštěvníci, od tohoto měsíce jsem pro Vás připravil novou rubriku, nazvanou Stalo se před ..., kde naleznete zajímavosti z historie obce vypsané z kronik obce Zbelítov a SDH Zbelítov. Bude aktulizována jako měsíčník, vždy počátkem nového měsíce a naleznete ji v menu sekce historie obce, kde naleznete popis událostí aktuálního měsíce z dob před 30, 50, 70 a 100 lety.
   Byly přepracovány některé prvky v části SDH Zbelítov a přidána nová sekce požární sport, kde naleznete informace o termínech a výsledcích sportovních klání družstev zbelítovských hasičů.
   Dále bych Vás rád informoval, že neustále probíhá optimalizace stránek pro vyhledávače, a proto se některé stránky nemusejí zobrazit korektně, za což se omlouvám.
23.3.2009
   Do fotogalerie byly přidány fotografie několika aktuálně rostoucích hub z čeledí boltcovitkovitých, kustřebkovitých, ohnivcovitých, pevníkovitých a bylo přidáno několik fotografií z nedávných i starších společenských akcí ve Zbelítově.
14.3.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové fotografie hub z čeledí klanolístkovitých a trámovkovitých.
11.3.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové fotografie hmyzu (čmelák zemní, chrobák velký, chřestovníček liliový, moucha domácí, pestřenka čmeláková, pestřenka prosvítavá, potápník vroubený a světluška větší).
10.3.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové fotografie hmyzu, ptáků a savců.
9.3.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové fotografie rostlin z čeledi prvosenkovitých a nové fotografie hub z čeledí holubinkovitých a štítovkovitých. K jednotlivým čeledím hub byly přidány stručné popisky.
8.3.2009
   Do fotogalerie byly vloženy nové fotografie hub z čeledí chorošovitých, kožovkovitých, troudnatcovitých a desticovitých. Byly opraveny úřední hodiny OÚ v části samospráva.
1.3.2009
   Vážení a milí návštěvníci,
   dnešním dnem zahajují stránky www.zbelitovsko.cz ostrý provoz. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří mi je pomáhali testovat během měsíce února a za Vaše připomínky a názory.
   Zároveň se omlouvám za dosavadní nefunkčnost některých odkazů, zvláště v části SDH Zbelítov, na které ještě pracuji. Časem by mělo přibývat fotografií i textů, které prozatím čekají na zpracování, ve všech částech tohoto webu. Prozatím také není zcela ukončeno indexování stránek, což mohu ovlivnit jen částečně, takže vyhledávání nefunguje spolehlivě. Mějte proto prosím pochopení, za několik týdnů by mělo být zcela funkční.
Přeji Vám příjemné chvilky ve společnosti stránek www.zbelitovsko.cz !!!
Tomáš Přibyl - autor.
1.2.2009
   Dne 1. února 2009 byl zahájen testovací provoz stránek www.zbelitovsko.cz. Termín úplného spuštění stránek je předběžně stanoven na 1. března 2009.
   Od 1.2.2009 do 1.3.2009 nebudou prozatím funkční některé části stránek www.zbelitovsko.cz, protože probíhá odlaďování stránek, kvůli výskytu možných chyb. Prozatím také nefunguje vyhledávací textové pole, protože indexování nových stránek vyhledávacími roboty trvá několik týdnů.
Děkuji za pochopení, autor.