Dne 5. července 2009 proběhlo ve Zbelítově u příležitosti 630 let od první písemné zmínky

Setkání rodáků a přátel obce Zbelítov

   Setkání rodáků v obci Zbelítov se zůčastnilo ke dvěma stům účastníků a díky vydařenému počasí proběhly všechny části připraveného programu, který započal otevřením výstavy fotografií a obecních kronik v prostorách obecního úřadu. Od 12:00 hodin byla pro veřejnost zpřístupněna kaplička na návsi a ve 13:00 byla uctěna památka rodáků položením věnce u pomníku padlých.
   Hlavní část programu zahájil v odpoledních hodinách v sále kulturního domu svým projevem starosta obce pan Karel Kothera, ve kterém přivítal všechny přítomné, připomněl historii a zmínil současné i budoucí dění v obci. V projevu též poděkoval paní Ludmile Přibylové, obecní kronikářce, za zorganizování této vyjímečné akce. Poté si mohli všichni rodáci vyzvednout upomínkové předměty a pamětní listy na tento den, který pokračoval vystoupením folklorního souboru z Písku. Po šesté večerní pak začala podařená taneční zábava, která pokračovala až do pozdních nočních hodin.

Pamětní list a upomínkové předměty