Zbelítov čp. 36

„U zadních Buzků“

čp.36   Třetinová usedlost číslo popisné 36. byla poslední selskou usedlostí postavenou ve Zbelítově a zároveň poslední stavbou před rokem 1900. Postavil ji Jaromír Buzek pro svého syna kolem roku 1895, jak zaznamenal v pamětní knize obce Zbelítov obecní kronikář Jaroslav Kothera a jak si můžete přečíst na následujících řádkách.

Třetinový grunt číslo popisné 36. v současnosti, foto T. Přibyl.   „V roce 1894 odtrhl Jaromír Buzek ze Zbelítova čp. 4 jednu třetinu polí, luk a lesa na všech stranách svého majetku, kus zahrady u veřejné cesty tehdy vedoucí přes obec a postavil svému synovi Janu Buzkovi třetinovou usedlost, asi o 9 ha celkové půdy, která obdržela pořadové číslo 36. Tato usedlost byla postavena úplně až v roce 1895, na kterou se prý nalámal všechen kámen (kromě stodoly, která byla přidělena od čp. 4), střílený střelným prachem, na poli zvaném „Peklo“, kde byla veliká skála.
   Jan Buzek nar. r. 1869 oženil se s Anastázií Stejskalovou z Dmýštic nar. r. 1872. Svatbu měli dne 29.5. r. 1894, ženichovi bylo 25 roků a nevěstě 22 roky. Měli dvě děti, a to děvčátka. Byl dobrým hospodářem, na polní práce užíval do tahu voly. Byl také zvolen za starostu obce od r. 1907 až do r. 1910. Uměl dobře číst a měl dobrý rukopis, a proto dělával dalším starostům písaře.
   Do konce 19. století byla to poslední stavba a naše obec čítala 36 popisných čísel. V roce 1920 tato třetina hospodaří celkem 10,35 ha půdy.“

Václav Přibyl na dvoře usedlosti čp. 36 ve 30-tých letech XX. století, foto T. autorův archiv.   Jeho dcera Františka Buzková, narozená roku 1896, si v roce 1919 vzala za muže Františka Přibyla, narozeného roku 1891 v čp. 27 a převzali hospodářství. V roce 1926 postavil František Přibyl v rohu své zahrady u obecní silnice nová Boží muka, která zde stála již dříve, ale prý to býval sloup a není známo proč zde byla kdysi postavena. V roce 1949 převzal hospodářství syn Václav Přibyl, narozený roku 1921, když se oženil se Zdenou Tomáškovou, narozenou roku 1930 v Blehově a jejich potomci drží číslo popisné 36. do budoucna.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas