Zbelítov čp. 35

„U Smrtů“

čp.35   Chalupu číslo popisné 35. postavila rodina Šindelářova, která před tím bydlela v podružské chaloupce čp. 22 u gruntu čp. 6. Další osudy této chaloupky zachytil v pamětní knize obce Zbelítov obecní kronikář Jaroslav Kothera tak, jak je uvedeno na následujících řádkách.

Chalupa číslo popisné 35. v současnosti, foto T. Přibyl.   „V čísle 22 bydlel podruh Jan Šindelář se svou rodinou. Roku 1885 koupil pole od Františka Hadáčka čp. 16, na kterém pomýšlel postavit chalupu. Zatím zemřel a pozůstalá rodina se přestěhovala do čp. 34 k Františku Kotrbovi do nájmu r. 1893. Odtud paní Šindelářová provozovala živnost hokynářskou, nakupovala vejce a drůbež, čím se živila. Syn byl vyučen košíkářem a postavili zamýšlenou novostavbu r. 1893, do konce roku, která obdržela čp. 35. Do té chalupy se nastěhovala se synem Františkem Šindelářem nar. 15.1. r. 1873 a ten jako odborník košíkářský spravoval košíkářům košatiny na bryčky, se kterými jedívali pouze do města na trh nebo i svatby se v bryčkách vozily a také chudé fůnusy. Bydleli v obci v této chalopě čp. 35 pouze jeden rok a chalupu prodali Josefu Smrtovi, který bydlel v čp. 18. Paní Šindelářová odstěhovala se do Milevska se synem a více nebylo o nich zmínky.
   Josef Smrt, asi vdovec, nastěhoval se se svými dětmi do chalupy čp. 35 v r. 1894 v druhé polovici roku a předal jí své dceři Marii Smrtové nar. 26.6. r. 1874, která měla za svobodna syna Josefa a provdala se za Františka Vlka, nar. 23.7. r. 1876 v Přeborově, v roce 1903, kdy se vyskytlo nové jméno na čp. 35 ve Zbelítově. Při svatbě ženichovi bylo 27 roků a nevěstě 29 roků. Měli 4 děti, přikoupili pole a louky v milevském katastru, obdrželi příděl z první pozemkové reformy. František Vlk změnil jméno na čp. 35, ale po chalupě se stále říká „U Smrtů“. Výměnkář Josef Smrt zemřel dne 14.2. roku 1903 ve věku 63 roky.“

   V roce 1930 se oženil syn Karel Vlk, narozený r. 1908 s Alžbětou Kotherovou, narozenou r. 1905 v Níkovicích a převzali hospodaření. V roce 1936 vypukl požár stodoly, ve které shořela veškerá úroda a mlátička obilí. Marie Vlková roz. Smrtová zemřela v roce 1946. V roce 1959 se do chalupy oženil syn Karla a Alžběty Vlkových Josef Vlk s Jitkou Bardovou z Vilasovy Lhoty u Petrovic a rodina Vlkova drží čp. 35 do dnešních časů.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas