Zbelítov čp. 33

čp.33   Toto číslo popisné vzniklo přestavbou stodoly u hospody čp. 23, kterou v roce 1876 Václav Kotrba prodal Václavu Bartůňkovi ze Sepekova. Vznik nové chalupy popsal zbelítovský kronikář Jaroslav Kothera právě v kronice u čísla 23 a na následujících řádkách naleznete výtah z popisu těchto událostí, spolu s krátkým popisem pokračování života v nově vzniklém čp. 33.

Chalupa číslo popisné 33. v současnosti, foto T. Přibyl.   „Zbytek stavení čp. 23, to jest stodolu, koupil 12. listopadu 1876 Václav Bartůněk ze Sepekova čp. 14, který sloužil ve Zbelítově u sedláků. Václav Bartůněk se nar. dne 13.9. r. 1851 v Sepekově a oženil se s Marií Hadáčkovou ze Zbelítova čp. 16 nar. 20.1. r. 1855. Svatbu měli dne 31.1. r. 1876, ženichovi bylo 25 roků, nevěstě 21 roků. Václav Bartůněk naposledy sloužil ve Zbelítově na gruntě u Kotrbů čp. 8, odkud se oženil. Marie Bartůňková roz. Hadáčková měla věnem 800 zlatých a tímto věnem zaplatili koupenou stodolu od Václava Kotrby, která stála 720 zlatých. Zastavěná plocha odměřeného třetího zbytku (stodoly z rozprodaného čp. 23, poz. aut.) měřila 179 čtverečných sáhů (7 arů).
   Václav Bartůněk stodolu předělal, postavil obytné stavení a to obdrželo nové řadové čp. 33. Pole koupil od milevských hospodářů a založili nové hospodářství a pracovali do budoucna na vlastním majetku. Přestavba stodoly na obytné stavení byla provedena v r. 1877.“

   Václav Bartůněk zemřel v roce 1920, jeho žena Marie v roce 1936. V roce 1921 se vdala dcera Anna Bartůňková, narozená r. 1902 za Bohumila Švehlu, narozeného r. 1895 v Milevsku a převzali hospodářství. Rodina Švehlova později prodala čp. 33 novému majiteli.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas