Stalo se před ...

... 30 lety - v listopadu 1980

Z kroniky obce Zbelítov:
   Kronikář Jaroslav Kothera zaznamenal z doby před třiceti lety také rozmary podzimního počasí, ledovku, či naopak nejteplejší den za dlouhá léta...

   „... Měsíc listopad ovládla zima a mrazy, že u obce zbelítovské zůstala na poli zmrzlá řepa, vůbec se nesklidila. Nejlepší den se vydařil 6. listopad, kdy se utvořila do rána ledová pokrývka na silnicích, že veškerý provoz byl úplně zastaven. Autobusy nevyjely, pracující se do práce nedostali, ani děti do škol. Jiný opak byl 20. listopad, který byl nejteplejší, že historikové píší o něm, že takový den byl před 50 léty...“

... 50 lety - na podzim 1960

Z kroniky obce Zbelítov:
   Trable s povětřím měli zbelítovští i v roce 1960 na podzim, kdy zemědělcům ztížilo práci nepříznivé vlhké počasí...

   „... Mokré počasí bylo celý podzim, že se brambory nemohly ani vydobýt ze země, traktory to úplně nešlo, koně vyorávačku nemohli utáhnout, musely být zapřaženy dva páry koní, ani rádly rozorávání brázd nešlo. Brambory byly samé bahno, brambořiště samý pýr a tráva, jako louky to vypadalo. Brambor bylo velmi málo, asi průměrně 90q po hektaru. Orba byla velmi těžká, hlavně v mokrých polích, že J.Z.D. muselo si pozvat ze sousední obce Velké pásový traktor, aby jim podzimní orbu provedl...“

... 70 lety - v listopadu 1940

Z kroniky obce Zbelítov:
   Ve válečném roce 1940 poračovala snaha okupantů o kontrolu země a řízení jejího hospodářství i v listopadu, kdy se konal soupis vepřů určených k výkrmu pro účely říše s názvem ”Prispol” a také naše obec dostala peníze na stříkačku k ošetřování dřevin, jak zaznamenal kronikář...

   „... 25. listopadu konal se soupis vepřů od 30kg do 50kg živé váhy na výkrm a zajištěnou dodávku, která má svoji lhůtu od 1. února 1941 do 30. dubna 1941. Vykrmení vepři musí mít nejméně 110kg živé váhy do ustanovené lhůty. K vykrmení vepřů bylo ustanoveno 10 kusů.
   Na konci listopadu dostala naše obec na obecní stříkačku na ovocné stromy a čištění obilí podporu od Zemědělské rady Praha, 1200,- Kčs...“

... 100 lety - v roce 1910

Z kroniky obce Zbelítov:
   Stejně tak jako rok letošní, byl i rok 1910 rokem volebním a v naší obci bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Nutno podotknout, že tehdy mohli volit pouze pánové, ženy si na svoje volební právo musely počkat až do poválečných let, přiznáno jim bylo v roce 1920 ve svobodném Československu. Jaroslav Kothera do kroniky zaznamenal následující...

   „... V r. 1910 byly obecní volby nového starosty a zastupitelstva na tři roky. Za starostu obce byl zvolen Josef Rozhoň čp.13. Obecní zastupitelstvo 8 členné: Jan Buzek čp.36 radní, Václav Hrůza čp.12, Václav Bartůněk čp.33, František Beran čp.10, Josef Mikeš čp.5, Ludvík Buzek čp.24, Jan Hadáček čp.16...“

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas