Stalo se před ...

... 30 lety - v březnu 1981

Z kroniky obce Zbelítov:
   Také v roce 1981 proběhla v kulturním domě ve Zbelítově oslava MDŽ...

   „... V tomto roce 1981 svátek a oslavu mezinárodního dne žen pořádaly složky národní fronty společně s národním výborem ve Zbelítově a s jednotným zemědělským družstvem „Rudý prapor“ Kučeř. Oslava se pořádala dne 7. března 1981 v kulturním domě ve Zbelítově pro všechny ženy z obcí Oseka, Velké a Zbelítova. Ženy z okolních obcí byly přivezeny autobusem ČSAD Milevsko a k ránu odvezeny do svých domovů. Každá žena byla osobně pozvány muži z národní fronty pozvánkou s krásným veršem:
   Hluboce cítit, milovat, trpět, obětovat se,
   v tom je a bude obsažen život ženy!...“

... 50 lety - v březnu 1961

Z kroniky obce Zbelítov:
   Tak jako letošní rok, konalo se v roce 1961 sčítání lidu, jak poznamenal do obecní kroniky Jaroslav Kothera...

   „... 28. února o půlnoci na den 1. března 1961, se provádělo sčítání lidu na sčítacích arších na celém území republiky Československé. Sčítání v naší obci provedl sám tajemník obce Josef Novotný. Do sčítacích archů se zapisovalo obytné místnosti a jejich velikost, dále zařízení v domácnosti, to jest pračky, chladničky, televize a zařízení elektrické, vytápění dřevem nebo plynem a jiné. Všechno obyvatelstvo bydlící v obci trvale nebo dočasně v den sčítání. Dále zaměstnání obyvatelstva, u kterého podniku. Toto sčítání v nové soustavě státu bylo jiné, než v r. 1950, kdy ještě bylo soukromé vlastnictví...“

... 70 lety - v březnu 1941

Z kroniky obce Zbelítov:
   „... Dne 1. března byla v naší obci viditelná znovu polární záře a kometa se objevila na obzoru od západu na sever kolem 9 a 10 té hodiny večerní, podle zařízeného letního času. Jsou to úkazy, které věštily nějaké očekáváné zlo národu...“

   Tehdy se pravděpodobně jednalo o kometu C/1941 B2 - De Kock-Paraskevopoulos, která byla začátkem roku 1941 viditelná pouhým okem a jak věřil kronikář, věštila bohužel ještě několik let válečných útrap nejen našemu národu, ale celému světu.

... 100 lety - v březnu 1911

Z kroniky obce Zbelítov:
   A sčítání lidu probíhalo také v roce 1911, bohužel jeho výsledky kronikář neuvádí, tak se můžete alespoň zkusit zasmát stoletým vtipům na serveru Týden.cz, kde je také jeden o tehdejším sčítání.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas