Historie SDH Zbelítov

   V roce 1904 byl v obci založen dobrovolný hasičský sbor. Obecní kronikář Jaroslav Kothera popisuje tuto událost v Pamětní knize obce Zbelítovské takto:
   „Při pořádnosti finančního majetku obce v tomto roce byl založen dobrovolný hasičský sbor v obci. Jako každý rok, tak i v tomto roce nakoupili pití a jídlo z obecních peněz, a při této hostině byl návrh založení hasičského sboru uskutečněn. Za prvního velitele byl zvolen Jan Hadáček, rolník z čp. 16, za jednatele chalupník František Beran z čp. 10, zbrojmistr rolník Jan Buzek z čp. 36, pokladník chalupník Ludvík Buzek z čp. 24. Členové sboru ihned si sami založili pokladnu tím, že každý zaplatil 30 haléřů základního jmění, kterým se pustili do budoucí práce. Zároveň byla založena hasičská jednací kniha a přihlášeno 26 členů.“
   „V r. 1905 se pomýšlelo na stavbu zbrojnice. Obecní zastupitelstvo se usneslo v měsíci únoru, že drobní zemědělci a domkáři nalámou každý 2 m krychlového kamene a sedláci kámen a potřebný materiál dovezou se svým potahem zdarma. Stavba byla zadána mistru zednickému Janu Beranovi, bytem v Milevsku, také v únoru, který vypracoval ihned rozpočet, který vyšel při plném vyplacení materiálu i veškerou práci, celkem 524 koruny, 17 haléřů. Na této stavbě pracovalo všechno občanstvo zdarma, a proto prý stála celkem 190 korun, 20 haléřů.
   Dne 23 března r. 1905 byla koupena ruční stříkačka, která stála 800 zlatých, dle zápisu a zároveň byla zkušebními činiteli vyzkoušena, zároveň přijata a zaplacena.“
Stříkačka byla ještě ten rok poprvé nasazena při požáru v obci.
   „V r. 1905, dne 28. července, ve 2 hodiny odpoledne vypukl požár u Josefa Vitka v čp. 17. Chalupa byla zasažena bleskem. Celá chalupa lehla popelem, poněvadž byla dřevěná a s došky. Cena škody odhadnuta na 3000 korun. Dobytek a nábytek byl zachráněn, v ceně 2000 korun. Na hašení ohně se účastnily sbory Zbelítov, Hrejkovice, Osek, Níkovice a župa Milevská. Zbelítovská stříkačka ještě nebyla vysvěcena a již musela vykonat předem svoji povinnost.“ Stříkačka byla za veliké slávy vysvěcena dne 20. srpna 1905 v Milevsku.
   Od těch dob zasahovali zbelítovští hasiči při požárech v obci i okolí. Další požár vypukl hned následující rok, dne 31. května 1906 v čp. 11, přičemž oheň zachvátil i sousední stavení čp. 31. Dne 7. září 1911 zasahovali zbelítovští v obci Velká. Tento požár byl obrovský, polovina vesnice lehla popelem a zbelítovští zasahovali 2 dny, až do 10. září. Další požár vypukl na konci I. světové války, dne 10. října 1918, kdy hořela stodola u čp. 8. Tehdy stodola lehla popelem a v ní i celá úroda a shořel prý i hlídací pes. Dne 4. prosince 1921 začala hořet stodola u čp. 6. Shořela tehdy celá úroda a zemědělské stroje a škoda byla tehdy odhadnuta na 200 000,- Kčs. Požár to byl prý také veliký, neboť občané v obci museli polévat došky na svých staveních, protože žhavé uhle prý létaly po celé vesnici a hrozilo druhotné vzplanutí střech. Další požár vypukl dne 5. listopadu 1930 v čp. 1. Tehdy hořelo obytné stavení, stodůlky a maštálky a také tehdy lehla popelem celá úroda, mouka a polní nářadí. Škoda byla vyčíslena na 24 000,- Kčs. V roce 1937, dne 11. srpna, hořela stodola u čp. 35, shořela veškerá úroda a mlátička. Tehdy se hašení požáru účastnil pouze domácí sbor hasičů.
   V roce 1940 byla nákladem 28 840,- Kčs zakoupena dvoukolová motorová stříkačka fy. Stratílek z Vysokého Mýta, s veškerým příslušenstvím. Jednalo se o model 323 se čtyřválcovým motorem, s centrifugáním vysokotlakým čerpadlem, o výtlaku 1250 litrů vody za minutu. Na stříkačku byla udělena subvence již r. 1934 a celá byla splacena až r. 1946, kdy byla také dne 2. června, za pořádání veliké slavnosti, vysvěcena.
   „Příprava byla veliká, postavena brána u rohu obytného stavení čp. 10, přes silnici k Hrůzové zahradě, s nadpisem „Vítáme Vás“. pomník padlých byl okrášlen květinami a měli u něho čestnou stráž 2 členové hasičstva.
   V půl druhé odpoledne bylo vítání okolních hasičských sborů, které se přiváděly s hudbou do obce, před pomník padlých. Hasičstvo se zůčastnilo z obce Přeborov, Níkovice, Hrejkovice, Velká, Osek a Milevsko, celkem 66 hasičů krojovaných a 8 děvčat, také v hasičském kroji...“
Slavnost pak trvala celé odpoledne a večer se konala taneční zábava „až do rána“.
   Také motorová stříkačka byla nasazena ještě před svým vysvěcením, a to dne 17. září 1944, kdy hořela stáj u statku čp. 27 po zásahu bleskem. U stájí shořel celý krov a část sklizené úrody. Při svém prvním nasazení prý stříkačka fungovala výborně a ohěň byl brzy uhašen. K požáru se tehdy dostavily ještě sbory z Oseka, Velké, Hrejkovic a Milevska, ale jejich stroje již nebyly pro hašení potřeba. Majitel stájí je prý tehdy opravil již za 16 dní, také proto, že tehdy byly žně v plném proudu.
   V roce 1947 bylo objednáno 100 m hadic B-52 a 45 m hadic C-52, jeden rozdělovač CBC a spojky za cenu 15 728,10 Kčs, které týž rok sbor obdržel. V roce 1948 bylo objednáno 105 metrů hadic C-52 a tlakové spojky pro stříkačku, nákladem 10 185,- Kčs. Tyto byly dodány po zaplacení, dne 28 února 1949.
   V roce 1951 byl Dobrovolný hasičský sbor ve Zbelítově přejmenován na Místní jednotu československého hasičstva ve Zbelítově, později na Místní požární jednotu ve Zbelítově.
   Dne 29 května 1955 byla uspořádána slavnost k příležitosti výročí 50 let od založení dobrovolného hasičského sboru ve Zbelítově. Konala se okrsková soutěž o nejlepší požární družstvo. „Na tuto slavnost se dostavily hasičské sbory s motorovými stříkačkami, Milevsko 3 družstva, Hrejkovice 2 družstva, Sobědraž 1 družstvo a Zbelítov také 1 družstvo... ...Další program byl nácvik v běhu na 100 m, probíhání tunelem přes překážky po úzké kládě, která byla 1 m nad zemí, připravit a rozvinout hadice tak, aby byly způsobilé ke stříkání. Dále byl poplachový útok s motorovou stříkačkou na vodu, s rozdělovačem na tři proudy. Všechny tyto nácviky byly kontrolované stopkami a každé požární družstvo bylo zvlášť za nejrychlejší práci bodované...“
   V roce 1961 započala stavba nové požární zbrojnice a obecních kanceláří na obecních pozemcích. „Na stavbu byla povolena investice 50 000,- Kčs, na materiál a práce. Každé popisné číslo odpracuje 30 hodin zdarma a ostatní bude se proplácet penězi. Na této stavbě bylo odpracováno brigádnických hodin celkem 2487...“ Zbrojnice byla dostavěna až v roce 1963 a do konce roku byla nastěhována i technika. V roce 1964 byla stavba dokončena kompletně a byl postaven betonový stožár pro věšení hadic vedle zbrojnice. V podkroví budovy byla vyčleněna jedna místnost pro úřad MNV a druhá pro veřejnou knihovnu a budova obdržela čp. 62. V roce 1965 obdrželi místní požárníci nový čtyřdílný vysouvací žebřík v hodnotě 660,- Kčs.
   V roce 1970 se zbelítovští hasiči účastnili prověrky akceschopnosti a připravenosti v Oseku. Tato poplachová cvičení byla vyhlašována i v dalších letech, např. v r. 1972 hned třikrát.
   V roce 1973, dne 13. dubna si sbor vyzvedl novou motorovou stříkačku s vybavením u OV ČSPO v Písku. Dne 3. června 1973 se ve Zbelítově konala okrsková požární soutěž, další pak v roce 1974 a 1977. V březnu r. 1977 byla rozbourána stará hasičská zbrojnice na návsi, která sloužila od r. 1905 do r. 1964.
   V roce 1980 oslavil hasičský sbor 75. let od svého založení. Dne 1. června uspořádal oslavy výročí a soutěž, večer pak taneční zábavu v KD.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas