Trámovkovité - Gloeophyllaceae

   Čeleď Gloeophyllaceae zahrnuje dva rody vyšších stopkovýtrusých hub, z nichž zástupci rodu Gloeophyllum - trámovka, patří mezi hospodářské škůdce rostoucí saprofytně nebo saproparaziticky na dřevě listnáčů i jehličnanů a způsobují hnědou hnilobu dřeva.
   Na zbelítovsku rostou hojně trámovka plotní a trámovka vonná (dříve anýzovník vonný) na mnoha lokalitách.

Trámovka plotní - Gloeophyllum sepiarium (WULFEN) P. KARST. 1879

Trámovka vonná - Gloeophyllum odoratum (WULFEN) IMAZEKI 1943

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas