Ohnivcovité - Sarcoscyphaceae

   Čeleď Sarcoscyphaceae zahrnuje 21 rodů vřeckovýtrusých hub, ze kterých se u nás vyskytuje několik druhů rodu Sarcoscypha, navzájem velmi podobných a odlišitelných pouze mikroskopicky. Všechny druhy této čeledi se v ČR vyskytují nehojně, až vzácně a měly by být chráněny.
   Na zbelítovsku jsem prozatím nalezl pouze jednu lokalitu výskytu ohnivce šarlatového, přičemž přesné určení druhu na základě mikroskopických znaků prozatím neproběhlo.

Ohnivec šarlatový - Sarcoscypha coccinea (JACQ.) SACC. 1889

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas