Černorosolovité - Exidiaceae

   Zástupci čeledi Exidiaceae patří mezi nižší houby stopkovýtrusé a rostou převážně na odumřelém a tlejícím dřevě, vzácně i na živých kmenech a větvích. Plodnice vyrůstají ponejvíce za vlhkého a chladného počasí, kdy mají rosolovitou a pružnou konzistenci. Za suchého počasí plodnice černorosolů zasychají a tvoří tenké tmavé povlaky, které však po navlhčení či za deště obnoví svůj původní vzhled.
   Z této čeledi u nás roste jediný jedlý a pro sběr doporučený druh - rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum), který je poživatelný i za syrova a vhodný pro přípravu houbových specialit.
   Na zbelítovsku rostou zástupci této čeledi v hojnosti, až na černorosol borový, který jsem nalezl pouze na jediné lokalitě.

Černorosol borový - Exidia saccharina FR.

Černorosol bukový - Exidia glandulosa (BULL.) FR.

Černorosol chrupavčitý - Exidia cartilaginea LUND. & NEUH. 1935

Černorosol terčovitý - Exidia recisa (DITMAR) FR. 1822

Černorosol uťatý - Exidia truncata FR.

Rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum (SCOP.) P. KARST.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas