Hvězdnicovité - Asteraceae

   Čeleď Asteraceae je velmi rozsáhlá, zahrnuje několik set rodů a asi 20000 jednotlivých známých druhů rostlin s velmi variabilním vzhledem. Jejich společným znakem je květenství, tzv. úbor, tvořený několika typy jednotlivých květů. Úbory navíc tvoří jednotlivá nebo různě složitá květenství. Plodem jsou vždy nažky a množství druhů patří mezi hospodářsky významné rostliny a léčivky.
   Na zbelítovsku roste velké množství jednotlivých druhů této rozsáhlé čeledi a několik málo z nich si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Bělotrn kulatohlavý - Echinops sphaerocephalus L.

Čekanka obecná - Cichorium intybus L.

Dvouzubec paprsčitý - Bidens radiata THUILL.

Chrpa čekánek - Centaurea scabiosa L.

Chrpa luční - Centaurea jacea L.

Chrpa modrá - Centaurea cyanus L.

Jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum L.

Lopuch plstnatý - Arctium tomentosum MILL.

Pcháč zelinný - Cirsium oleraceum (L.) SCOP.

Vratič obecný - Tanacetum vulgare L.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas