Bobovité - Fabaceae

   Čeleď Fabaceae je velmi rozsáhlá, zahrnuje několik set rodů a asi 12000 jednotlivých druhů bylin, keřů a stromů s většinou trojčetnými, zpeřenými nabo dlanitě složenými listy. Květy jsou souměrné, pětičetné, složené do hroznů nebo hlávek, koruna je tvořená pavézou, křídly a člunkem. Plodem jsou semena různých tvarů uzavřená v luscích nebo strucích. Do této čeledi patří mnoho hospodářsky významných a okrasných rostlin a léčivých bylin.
   Na zbelítovsku roste velké množství jednotlivých druhů této čeledi, z nichž některé si můžete prohlédnout níže.

Čičorka pestrá - Securigera varia (L.) LASSEN

Hrachor lesní - Lathyrus sylvestris L.

Hrachor luční - Lathyrus pratensis L.

Janovec metlatý - Cytisus scoparius (L.) LINK

Jetel horský - Trifolium montanum L.

Jetel ladní - Trifolium campestre SCHREB.

Jetel luční - Trifolium pratense L.

Jetel prostřední - Trifolium medium L.

Jetel rolní - Trifolium arvense L.

Jetel zlatý - Trifolium aureum POLL.

Jetel zvrhlý - Trifolium hybridum L.

Kozinec sladkolistý - Astragalus glycyphyllos L.

Kručinka barvířská - Genista tinctoria L.

Lupina mnoholistá - Lupinus polyphyllus LINDL.

Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus L.

Úročník bolhoj - Anthyllis vulneraria L.

Vikev lesní - Vicia sylvatica L.

Vikev plotní - Vicia sepium L.

Vikev ptačí - Vicia cracca L.

Vikev úzkolistá - Vicia angustifolia L.

Ke korektnímu zobrazení fotografií je nutné mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči!

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas