<?php
// vyber jazyka (CZ, EN) 
// language select (CZ, EN)
$lang["CZ"] = true;
// definice statnich svatku 
// public holidays definition (in Czech Rep.)
$holiday[1][1] = true;
$holiday[5][1] = true;
$holiday[5][8] = true;
$holiday[7][5] = true;
$holiday[7][6] = true;
$holiday[9][28] = true;
$holiday[10][28] = true;
$holiday[11][17] = true;
$holiday[12][24] = true;
$holiday[12][25] = true;
$holiday[12][26] = true;

// Bozi hod vanocni (pro titulky bez prefixu - Svatek slavi...)
// Christmas day (for titles without prefix - Honoree...) 
// in Czech Republic is this only one day in year without celebration associated with one of given names - name day
// - all other days are associated with minimum two names eg. Adam & Eva in 24. December
$no_celeb[12][25] = true;

// titulky a nastaveni vybranych dnu pro nahledy - akce
// selected days settings and titles for overviews - events
// odkaz na akce bez fotografii
// link for events without photos
$no_photos "./Kalendar/events/events.php?file=nophotos.txt\" rel=\"zframe";
// titulek pro nahled - nazev akce
// title for overview - name of event
$special[2014][2][15] = "Hasičský bál";
// odkaz na fotografie z akce - priklad z meho webu ./gl_soucasnost.php#2014215
// link for photos from this event - example from my web ./gl_soucasnost.php#2014215
$oldlink[2014][2][15] = "./gl_soucasnost.php#2014215";
$special[2014][3][8] = "Dětský karneval";
$oldlink[2014][3][8] = "./gl_soucasnost.php#201438";
$special[2014][4][30] = "Pálení čarodějnic";
$oldlink[2014][4][30] = $no_photos;
$special[2014][5][10] = "Oslava ke dni matek";
$oldlink[2014][5][10] = $no_photos;
// titulky pro akci s pozvankou v externim souboru (napr. plakat - viz nize)
// titles for event with invitation card in external file (e.g. poster - see next)
$special_ext[2014][5][25] = "Jarní Houbování";
$oldlink[2014][5][25] = "./nov_priroda.php#140525";
// odkaz na externi soubor v pevne slozce s pozvankami (na mem webu ve slozce ./galerie/zbelitov/pozvanky/)
// link for external file in fixed directory with invitation cards (on my web in directory ./galerie/zbelitov/pozvanky/)
$ext_file[2014][5][25] = "houbovani_jaro.jpg";
$special[2014][5][31] = "Dětský den";
$oldlink[2014][5][31] = "./gl_soucasnost.php#2014531";

// prvotni inicializace, nastavime aktualni cas, mesic a rok
// primary initialization, realtime settings
$date time();
$day date('j'$date);
$month date('n'$date);
$year date('Y'$date);
// pokud v GETu existuje mesic ci rok, tak "aktualni" mesic a rok je ten z URL
// if exist month or year in GET, so actual month and year will be add from URL
if (!isset($_GET["year"])) {$_GET['year']='';}
if (
$_GET["year"]) $year = (int) $_GET["year"];
if (!isset(
$_GET["month"])) {$_GET['month']='';}
if (
$_GET["month"]) $month = (int) $_GET["month"];
// pro dalsi zobrazeni potrebujeme prvni den v mesici, pocet dni v mesici ...
// first day in month and day in month number for next settings...
$first_day mktime(0,0,0,$month1$year);
$title date('n'$first_day);
$day_of_week date('D'$first_day);
$days_in_month date('t'$first_day);

// anglicke mesice
// English months
$en_months = array( 
                    
=> "January",
                         
"February",
                         
"March",
                         
"April",
                         
"May",
                         
"June",
                         
"July",
                         
"August",
                         
"September",
                         
"October",
                         
"November",
                         
"December"
                
);
// ceske mesice
// Czech months
$cz_months = array( 
                    
=> "Leden",
                         
"Únor",
                         
"Březen",
                         
"Duben",
                         
"Květen",
                         
"Červen",
                         
"Červenec",
                         
"Srpen",
                         
"Září",
                         
"Říjen",
                         
"Listopad",
                         
"Prosinec"
                
);
// ceske mesice pro titulky
// Czech months for titles (inflected)
$cz_inflected = array( 
                    
=> "ledna",
                         
"února",
                         
"března",
                         
"dubna",
                         
"května",
                         
"června",
                         
"července",
                         
"srpna",
                         
"září",
                         
"října",
                         
"listopadu",
                         
"prosince"
                
);
// ceske nazvy dnu
// Czech days in week
$cz_days = array( 
                    
=> "pondělí",
                         
"úterý",
                         
"středa",
                         
"čtvrtek",
                         
"pátek",
                         
"sobota",
                         
"neděle"
                
);
// anglicke nazvy dnu
// English days in week
$en_days = array( 
                    
=> "Monday",
                         
"Tuesday",
                         
"Wednesday",
                         
"Thursday",
                         
"Friday",
                         
"Sunday",
                         
"Saturday"
                
);
// funce pro lokalizaci
// language settings
if (isset($lang["EN"])) {
  
$name_of_month $en_months[$title];
  
$months_for_titles $en_months[$title];
  
$day_EN $months_for_titles."&nbsp;";
  
$day_CZ ".";
  
$n_days $en_days;
  
$mon "Mo";
  
$tue "Tu";
  
$wed "We";
  
$thu "Th";
  
$fri "Fr";
  
$sat "Sa";
  
$sun "Su";
  
$tod_title "Today -";
  
$clic_title "Click for actual month";
  
$p_month "Previous month";
  
$n_month "Next month";
  
$honoree "Honoree ";
  
$special_clic "click for info";
  
$special_old "click for photos";
  
$week_CZ ".";
  
$week_EN "Week ";
  
$time_change_M " - Time change at 2:00hr / Summer time.";
  
$time_change_O " - Time change at 3:00hr / Winter time.";
  
$easter_friday " - Good Friday";
  
$easter_sunday " - Easter Sunday";
  
$easter_monday " - Easter Monday";
}  
if (isset(
$lang["CZ"])){
  
$name_of_month $cz_months[$title];
  
$months_for_titles $cz_inflected[$title];
  
$day_EN "";
  
$day_CZ ".&nbsp;".$months_for_titles;
  
$n_days $cz_days;
  
$mon "Po";
  
$tue "Út";
  
$wed "St";
  
$thu "Čt";
  
$fri "Pá";
  
$sat "So";
  
$sun "Ne";
  
$tod_title "Dnes je";
  
$clic_title "Klikni pro zobrazení aktuálního měsíce";
  
$p_month "Předchozí měsíc";
  
$n_month "Následující měsíc";
  
$honoree "Svátek slaví ";
  
$special_clic "klikni pro info";
  
$special_old "klikni pro foto";
  
$week_CZ ". týden";
  
$week_EN "";
  
$time_change_M " - Ve 2:00 začíná letní čas.";
  
$time_change_O " - Ve 3:00 končí letní čas.";
  
$easter_friday " - Velký pátek";
  
$easter_sunday " - Velikonoční neděle / Boží hod velikonoční";
  
$easter_monday " - Velikonoční pondělí";
}

$prevY $nextY $year;
$prevM $nextM $month;
// nastaveni Velikonoc
// Easter settings
$easter_month date("n"easter_date($year));
$easter_day date("j"easter_date($year));
$flow[$year][$easter_month][$easter_day 2] = $easter_friday;
$flow[$year][$easter_month][$easter_day] = $easter_sunday;
$flow[$year][$easter_month][$easter_day 1] = $easter_monday;
$holiday[$easter_month][$easter_day 2] = true;
$holiday[$easter_month][$easter_day 1] = true;
// nastaveni zmeny casu pro titulky
// Summer time change for titles
$lastSunMarch = (31 - ( floor($year 4) + 4) % 7) ;
$lastSunOctob = (31 - ( floor($year 4) + 1) % 7) ;
$flow[$year][3][$lastSunMarch] = $time_change_M;
$flow[$year][10][$lastSunOctob] = $time_change_O;
// nastaveni odkazu pro predchozi a nasledujici mesic / rok
// link settings for previoust and next month / year
if ($month 1) { $prevM 12$prevY--;} else {$prevM $month 1;}; 
if (
$month 12) { $nextM 1$nextY++;} else {$nextM $month 1;};  

$prev "<a href='?month=".($prevM)."&amp;year=".($prevY)."' class='move' rel='nofollow'>&lt;&lt;</a>";
$next "<a href='?month=".($nextM)."&amp;year=".($nextY)."' class='move' rel='nofollow'>&gt;&gt;</a>";
// timto si vyplnime v kalendari prazdne bunky, 1 den v mesici a prvniho neni vzdy pondeli ...
// empty cells filling, 1st day in month is not ever monday ...
$emptyTD = array("Mon" => 0"Tue" => 1"Wed" => 2"Thu" => 3"Fri" => 4"Sat" => 5"Sun" => 6);
$blank $emptyTD[$day_of_week];
// vykresleni kalendare
// self Calendar rendering
echo "<div id=\"calbox\">\r\n";
echo 
"<div class=\"spiral\"></div>";
echo 
"<img class=\"coverpng\" src=\"../grafika/calbackover.png\" alt=\"&nbsp;\">\r\n";
echo 
"<table align=\"center\" id=\"calendar\">\r\n";
echo 
"<tr>\r\n<th title=\"$p_month\">$prev</th>\r\n<th colspan=5> ".$name_of_month." $year</th>\r\n<th title=\"$n_month\">$next</th>\r\n</tr>\r\n";
echo 
"<tr>\r\n<td class=\"cell\">$mon</td>\r\n<td class=\"cell\">$tue</td>\r\n<td class=\"cell\">$wed</td>\r\n<td class=\"cell\">$thu</td>\r\n<td class=\"cell\">$fri</td>\r\n<td class=\"cell\">$sat</td>\r\n<td class=\"cell\">$sun</td>\r\n</tr>\r\n"
 
$day_count 1;

echo 
"<tr>\r\n";
// zde prave zjistime pocet prazdnych bunek pred 1 dnem v mesici
// here we find number of empty cells before 1st day in month 
while ( $blank )
{
  echo 
"<td class=\"cell\"></td>\r\n";
  
$blank--;
  
$day_count++;
}

$day_num 1;
// veskere dny v kalendari
// all days in Calendar
while ($day_num <= $days_in_month)
{
  
// definice promennych pro nasledujici funkce
  // variables for next functions definition
  // datum
  // date
  
$day_date $day_EN.$day_num.$day_CZ;
  
// cislo tydne
  // number of week
  
$w date("W"mktime(000$month$day_num$year));
  if (
preg_match("~^0?\d{1}$~",$w)) { $week_no str_replace("0","",$w); }
  else { 
$week_no $w; }
  
$week $week_EN.$week_no.$week_CZ;
  
// vylouceni Boziho hodu vanocniho ze zobrazeni prefixu Svatek slavi... pro titulky
  // prefix "Today honoree..." elimination in Christmas day
  
if (isset($no_celeb[$month][$day_num])) { $celeb ""; } else { $celeb $honoree; }
   
// zvyrazneni nedeli pomoci stylopisu
   // Sundays highlight via CSS
  
if ($day_count == 7) { $weekend "holiday"; } else { $weekend "normal"; }  
  
// zvyrazneni svatku pomoci stylopisu
  // Holidays highlight via CSS
  
if (isset($holiday[$month][$day_num])) {
    
$select "holiday";    
  }
  else {
    
$select $weekend;
  }  
  
// definice plovoucich svatku a udalosti pro titulky
  // floating holidays and events definition for titles
  
if (isset($flow[$year][$month][$day_num])) 
  {
    
$h_flow $flow[$year][$month][$day_num];
  }
  else 
  {
    
$h_flow false;
  }  
  
// otevreni externiho souboru se svatky a jmeninami pro titulky
  // external file with name-days (sait's days) and holidays opening
  
$file = @fopen("./Kalendar/$title.txt","r");
  if (!
$file) {
    
$celeb "";
    
$day_title $h_flow;
  }
  else 
  {
    
$content fread($file,4096);
    
fclose($file);
    
// cteni promennych z externiho souboru do titulku svatku a jmenin
    // reading variables for titles from external file
    
$rows preg_split("/\n|\r\n|\r/"$content);
    
// prirazeni titulku plovoucich svatku k prislusnym dnum
    // titles of floating holidays assignmet to appropriate days
    
$d $rows[$day_num 1].$h_flow;
    
// nahrazeni znaku ze zdrojovych souboru pro titulky
    // symbols from txt file replacement
    
$b str_replace(" - ","<br>",$d);
    
// jmeniny a svatky pro denni nahled
    // name days and public holidays for daily overview
    
$day_overview str_replace("/","-",$b);
    
// nazev dne pro nahled
    // day in week for overview
    
$day_name $n_days[$day_count];
  }
  
$mkt mktime(0,0,0,$month$day_num$year);
  
// zobrazeni vybranych akci
  // selected days to display
  
if ((isset($special[$year][$month][$day_num]))) 
  {
    if (
$mkt time())
    { 
      
// zobrazeni vybranych akci v minulosti - odkaz na fotogalerii
      // not actual event links redirection to events photo gallery site
      
$special_title $special[$year][$month][$day_num];
      
$link $year.$month.$day_num;
      
$old $oldlink[$year][$month][$day_num];
      
$day "<td class=\"days $select\"><a href=\"$old\"><span class=\"overview\">$day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
      
$spec[] = "<span class=\"special\"><img class=\"pinup\" src=\"./grafika/pinup.png\" alt=\"&nbsp;\">".$day_date." - ".$special_title."</span>";
      
$today "<td class=\"days $select\"><a href=\"./Kalendar/events/events.php?file=$link.txt\" rel=\"zframe\"><span class=\"overview\">$tod_title $day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
    }
    else 
    {
      
$special_title $special[$year][$month][$day_num];
      
$link $year.$month.$day_num;
      
$day "<td class=\"days $select\"><a href=\"./Kalendar/events/events.php?file=$link.txt\" rel=\"zframe\"><span class=\"overview\">$day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
      
// vytvoreni hodnoty (hodnot) pole pro pozdejsi vypis akci - pin-up tabulek v levem dolnim rohu kalendare
      // array values creation for selected days to display - pin-up tables in left down corner of Calendar
      
$spec[] = "<span class=\"special\"><img class=\"pinup\" src=\"./grafika/pinup.png\" alt=\"&nbsp;\">".$day_date." - ".$special_title."</span>";   
      
// definice aktualniho dne pokud se kona akce
      // actual day definition during event
      
$today "<td class=\"days $select\"><a href=\"./Kalendar/events/events.php?file=$link.txt\" rel=\"zframe\"><span class=\"overview\">$tod_title $day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n"
    }   
  }
  
// zobrazeni vybranych akci - externi soubor k zobrazeni
  // selected days to display - external file to display
  
elseif ((isset($special_ext[$year][$month][$day_num]))) 
  {
    if (
$mkt time())
    {
      
// zobrazeni vybranych akci v minulosti - odkaz na fotogalerii (pro externi soubor k zobrazeni)
      // not actual event links redirection to events photo gallery site (for external file to display)
      
$special_title $special_ext[$year][$month][$day_num];
      
$ext $ext_file[$year][$month][$day_num];
      
$link $year.$month.$day_num;
      
$old $oldlink[$year][$month][$day_num];
      
// nastaveni html identifikatoru akce ve fotogalerii
      // html #id setting in photo gallery ($oldlink e.g. gl_soucasnost.php#id)
      
$day "<td class=\"days $select\"><a href=\"$old\"><span class=\"overview\">$day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
      
$spec[] = "<span class=\"special\"><img class=\"pinup\" src=\"./grafika/pinup.png\" alt=\"&nbsp;\">".$day_date." - ".$special_title."</span>";
      
$today "<td class=\"days $select\"><a href=\"./galerie/zbelitov/pozvanky/$ext\" rel=\"zbox\"><span class=\"overview\">$tod_title $day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
    }
    else
    {
    
$special_title $special_ext[$year][$month][$day_num];
      
$ext $ext_file[$year][$month][$day_num];
      
$link $year.$month.$day_num;
      
$day "<td class=\"days $select\"><a href=\"./galerie/zbelitov/pozvanky/$ext\" rel=\"zbox\"><span class=\"overview\">$day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";
      
// vytvoreni hodnoty (hodnot) pole pro pozdejsi vypis akci - pin-up tabulek v levem dolnim rohu kalendare
      // array values creation for selected days to display - pin-up tables in left down corner of Calendar
      
$spec[] = "<span class=\"special\"><img class=\"pinup\" src=\"./grafika/pinup.png\" alt=\"&nbsp;\">".$day_date." - ".$special_title."</span>";   
      
// definice aktualniho dne pokud se kona akce
      // actual day definition during event
      
$today "<td class=\"days $select\"><a href=\"./galerie/zbelitov/pozvanky/$ext\" rel=\"zbox\"><span class=\"overview\">$tod_title $day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span><span class=\"selected\">$special_title</span>$day_num</a></td>\r\n";  
    }  
  }
  else 
  {
    
$day =  "<td class=\"day $select\"><span class=\"overview\">$day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span>$day_num</td>\r\n";
    
// normalni definice aktualniho dne
    // actual day definition
    
$today "<td class=\"today\"><span class=\"overview\">$tod_title $day_name <b>$day_date</b><br>$celeb<b>$day_overview</b><span class=\"week\">$week</span></span>$day_num</td>\r\n"
  }
  
  if (
$year.$month.$day_num == date('Ynj'))
  { 
    
// zobrazeni aktualniho dne
    // actual day to display
    
echo $today;
  }
  else
  {
    
// a vsech ostatnich dnu 
    // and all other days to display         
    
echo $day;            
  }
  
  
$day_num++;
  
$day_count++;
  
  if (
$day_count 7)
  {
    echo 
"</tr>\r\n<tr>\r\n";
    
$day_count 1;
  }
}
// timto zajistime spravne zobrazeni kalendare a dopocitani prazdnych bunek
// this functions ensure correctly display the Calendar and calculate remaining empty cells
while ($day_count >&& $day_count <=7)
{
  echo 
"<td class=\"cell\"></td>\r\n";
  
$day_count++;
}

echo 
"</tr>\r\n</table>\r\n";
// nastaveni nahodneho pozadi kalendare
// random background settings
// ... definice rocnich obdobi
// ... season definition
$z[1] = true;
$z[2] = true;
$z[12] = true;
$j[3] = true;
$j[4] = true;
$j[5] = true;
$l[6] = true;
$l[7] = true;
$l[8] = true;
$p[9] = true;
$p[10] = true;
$p[11] = true;
// podminky pro nacteni prislusne galerie dle obdobi
// ... a vychozi obrazky pro zobrazeni pri selhani nasledujiciho algoritmu
// !!! doplnte cesty k vlastnim souborum pozadi ze sveho webu - promenne $season, $default !!!
// prilad z meho webu ./galerie/krajina/zima/tunka_060109.jpg
// pokud pouzijete obrazky pozadi z jedine slozky na vasem webu, zruste promenne $z, $j, $l, $p a nasledujici podminky! 
// a prednastavte si defaultni soubor do promenne $default!
// conditions for correct gallery loading via season
// ... and default pictures for display during possible algorithm failure
// !!! fill the paths to your background picture files on your web - variables $season, $default !!!
// example from ny web ./galerie/krajina/zima/tunka_060109.jpg
// if you will use background pictures from only one directory on your web, cancel the variables $z, $j, $l, $p and next conditions!
// and preset yourself default file to variable $default!
if (isset($z[$title])) {$season "zima/"$default "zima/tunka_060109.jpg";}
if (isset(
$j[$title])) {$season "jaro/"$default "jaro/potok_060509.jpg";}
if (isset(
$l[$title])) {$season "leto/"$default "leto/baliky_120716.jpg";}
if (isset(
$p[$title])) {$season "podzim/"$default "podzim/Sibenny_070904.jpg";}
// nastaveni pole obrazky
// array images setting
$files = Array();                         
// otevreni slozky - upravte cestu podle sveho webu!
// directory opening - modify path for your web!
$dir dir("./galerie/krajina/".$season);                         
// prohledani vsech souboru
// all files searching
while ($file $dir->read()) 
    if (
substr_count($file".jpg") > 0$files[] = $file;
// vyber obrazku
// image select
// ... generovani nahodneho cisla
// ... random number generator
$random rand(1count($files)-1);
// ... odecet -1 z nahodne vybraneho souboru pro preskoceni miniatur, viz nize
// ... -1 countdown for miniature elimination, see next
$corr $random 1
$image $files[$random];
// zjisteni velikosti obrazku - upravte cestu podle sveho webu!
// image size determination - modify the path for your web!
$info getimagesize("./galerie/krajina/".$season.$image);
// stanoveni hodnot poli pro vylouceni nebo upravu zobrazeni
// array values determination for elimination or correction the background images to display 
$width[640] = true// sirka 640px - hodnota $info[0] - normalni zobrazeni / w 640px - display
$widht[720] = true// sirka 720px - hodnota $info[0] - normalni zobrazeni, mala deformace nevadi / w 720px - display with small deformation, no problem
$height[640] = true// vyska 640px - hodnota $info[1] - obrazek bude oriznut / h 640px - image correction crop
$height[720] = true// vyska 640px - hodnota $info[1] - obrazek bude oriznut / h 720px - image correction crop
$mini[100] = true// vyska 100px - hodnota $info[1] - miniatura, ktera bude vyloucena ze zobrazeni / miniature - eliminated
$mini[135] = true// vyska 135px - hodnota $info[1] - miniatura, ktera bude vyloucena ze zobrazeni / miniature - eliminated
$mini[150] = true// vyska 150px - hodnota $info[1] - miniatura, ktera bude vyloucena ze zobrazeni / miniature - eliminated
// vylouceni zobrazeni miniatur
if ((!isset($width[$info[0]]))&&(isset($mini[$info[1]])))

  
// pokud je podle predesle podminky obrazek miniatura,
  // preskoci skript na vedlejsi obrazek ve slozce o -1, ktery je zpravidla velky
  // according to previous condition - if the image is miniature, program will skip to -1 image in directory,
  // which is usually big
  
$image $files[$corr];
  
// ... a nove urceni velikosti - upravte cestu podle sveho webu!
  // ... and determine image size again - modify the path for your web!
  
$info getimagesize("./galerie/krajina/".$season.$image);  
}
// uprava obrazku orientovanych na vysku
// in height oriented images corrections
if ((!isset($width[$info[0]]))&&(isset($height[$info[1]])))

  
// funkce image... vyuzivajici knihovny GD na upravu puvodniho obrazku, jeho zmenseni, orez a ulozeni
  // upravte cestu podle sveho webu!
  // GD image functions for resize, crop and save - modify the path for your web!
  
$img imagecreatefromjpeg("./galerie/krajina/".$season.$image);
  
$img_new imagecreatetruecolor(300225);
  
imagecopyresampled($img_new$img0000300225imagesx($img), imagesy($img)/2);
  
imagejpeg($img_new"./Kalendar/resampled.jpg"50);
  
// zobrazeni nahodneho upraveneho obrazku 300x225px
  // corrected random image display in resolution 300x225px
  
echo "<img class=\"backimg\" src=\"./Kalendar/resampled.jpg\" alt=\"&nbsp;\">\r\n";
}
// vylouceni ostatnich nevhodnych obrazku ...
// all other inappropriate images elimination ...
elseif (!isset($width[$info[0]]))

  
// ... a zobrazeni prednastaveneho vychoziho obrazku z promenne $default - upravte cestu podle sveho webu!
  // ... and default image display - modify the path for your web!
  
echo "<img class=\"backimg\" src=\"galerie/krajina/".$default."\" alt=\"&nbsp;\">\r\n";
}  
else

  
// nebo zobrazeni nahodneho obrazku 640(720)x480px, zmensen bude automaticky pomoci css (trida .backimg)
  // upravte cestu podle sveho webu!
  // or random picture display in correct resolution, all not eliminated in res. 640(720)x480px
  // modify the path for your web! 
  
echo "<img class=\"backimg\" src=\"galerie/krajina/".$season.$image."\" alt=\"&nbsp;\">\r\n";
}
// zobrazeni pin-up tabulek akci
// pin-up tables to display (if exist)
if (isset($spec[0])) { echo $spec[0]."\r\n"; }
if (isset(
$spec[1])) { echo "<br>".$spec[1]."\r\n"; }
if (isset(
$spec[2])) { echo "<br>".$spec[2]."\r\n"; }
if (isset(
$spec[3])) { echo "<br>".$spec[3]."\r\n"; }
if (isset(
$spec[4])) { echo "<br>".$spec[4]."\r\n"; }
// zobrazeni aktualniho data v pravem dolnim rohu
// actual date display in right down corner of Calendar
echo "<span class=\"now\"><a href=\"?month=".date('n')."&amp;year=".date('Y')."\" title=\"".$clic_title."\" rel=\"nofollow\">&nbsp;".$tod_title." ".date('j').". ".date('n').". ".date('Y')."&nbsp;</a></span>\r\n";      
echo 
"</div>";
?>